Panasonic DMC-LX100 작동 가이드

페이지 332
176
SQW0034
Stabilisator, zoom och blixt
Ta bilder med användning av blixten (medföljer)
Bildtagningsläge: 
När blixten (medföljer) är monterad kan du använda alla blixtlägen (inställningen 
[MANUAL] m.m.) som är tillgängliga på den här enheten. (Observera dock att den här 
blixten inte kan användas som en trådlös blixtenhet.) I det här avsnittet beskrivs hur 
blixten (medföljer) används när du tar bilder.
 •Information om hur den externa blixten (tillval) används finns i 
.
Med blixten kan du ta bilder på mörka platser eller justera hela kontrasten i en bild genom 
att belysa ett motiv med en ljus bakgrund.
Sätta fast blixten
Locket till tillbehörsskon sitter redan på tillbehörsskon vid inköpstillfället.
Ta bort locket till tillbehörsskon och sätt fast blixten.
Ta bort locket till tillbehörsskon
 •Se till att kamerans [ON/OFF]-strömbrytare är i läget [OFF].
1
Ta bort locket till tillbehörsskon genom att dra och   
trycka det i pilens riktning   
 Sätt alltid tillbaka locket till tillbehörsskon när den inte 
används.
 Förvara locket till tillbehörsskon på ett säkert ställe när du 
har tagit bort det så att du inte tappar bort det.
Sätta fast blixten
1
Stäng av blixten
Tillbehörssko 
Blixtens [ON/OFF]-knapp
2
Skjut in blixten i tillbehörsskon tills den klickar i 
läge
 •Ställ in kamerans [ON/OFF]-strömbrytare i läget [ON] och 
slå på blixten vid bildtagning.
 
Förvara locket till tillbehörsskon utom räckhåll för barn så att det inte sväljs.
 
Bär inte kameran i blixten när den är fastsatt på kameran.