Panasonic DMC-LX100 작동 가이드

페이지 332
186
SQW0034
Stabilisator, zoom och blixt
Ta bilder med användning av blixten (medföljer)
 
Ställa in inställningarna för kommunikationsljuset som används vid bildtagning 
med trådlös blixt
 → 
 [Insp] → [Blixt] → [Kommunikationsbel.]
Inställningar: [HIGH] / [STANDARD] / [LOW]