Panasonic DMC-LX100 작동 가이드

다운로드
페이지 332
192
SQW0034
Spela in rörliga bilder
Spela in rörliga bilder
Aktivera/avaktivera videobildsknappen
 →   [Anpassad] → [Filmknapp] → [ON] / [OFF]
 
Den här funktionen förhindrar felaktig användning av knappen.
Ändra inställningen av betraktningsvinkeln för tagning av stillbilder 
och rörliga bilder
 →   [Anpassad] → [Inspeln.omr.] → 
 (bild) /   (rörliga bilder)
 
Om bildförhållandet är annorlunda för stillbilder och rörliga bilder, ändras 
betraktningsvinkeln när du börjar spela in rörliga bilder. 
Om du ställer in [Inspeln.omr.] på [   ], visas den inställning av betraktningsvinkeln som 
används för inspelning av rörliga bilder.
 
[Inspeln.omr.] ska ses som riktlinjer.