Panasonic DMC-LX100 작동 가이드

페이지 332
224
SQW0034
Wi-Fi
Wi-Fi
®
-funktion och NFC-funktion
 
Använda kameran som en trådlös LAN-enhet
Vid användning av utrustning eller datorsystem som kräver mer tillförlitlig säkerhet 
än trådlösa LAN-enheter måste lämpliga åtgärder vidtas för säkerhetsutformning och 
defekter i de system som används. Panasonic ansvarar inte för eventuella skador som 
kan uppstå när kameran används i andra syften än som en trådlös LAN-enhet.
 
Användning av Wi-Fi-funktionen i den här kameran förutsätts ske i länder där 
kameran säljs
Det finns en risk att kameran bryter mot radiovågsbestämmelserna om den används 
i andra länder än där kameran säljs och Panasonic tar inget ansvar för eventuella 
överträdelser.
 
Det finns en risk att data som skickas och tas emot via radiovågor kan avlyssnas
Observera att det finns en risk att data som skickas och tas emot via radiovågor 
kan avlyssnas av en tredje part. Vi rekommenderar att du aktiverar kryptering i 
inställningarna för din trådlösa åtkomstpunkt för att säkerställa informationssäkerheten.
 
Använd inte kameran i områden med magnetiska fält, statisk elektricitet eller 
störningar
 •Använd inte kameran i områden med magnetiska fält, statisk elektricitet eller 
störningar, till exempel i närheten av mikrovågsugnar. Radiovågorna kanske inte kan 
nå kameran.
 •Om du använder kameran i närheten av enheter som mikrovågsugnar eller trådlösa 
telefoner som använder 2,4 GHz-bandet kan det försämra prestandan i båda 
enheterna.
 
Anslut inte till ett trådlöst nätverk som du inte har behörighet att använda
När kameran använder Wi-Fi-funktionen söker den efter trådlösa nätverk automatiskt. 
När detta sker kan trådlösa nätverk som du inte har behörighet att använda (SSID*) 
visas. Försök inte ansluta till sådana nätverk eftersom det kan betraktas som obehörig 
åtkomst.
*
  SSID är det namn som används för att identifiera ett nätverk via en trådlös LAN-anslutning. Om 
SSID överensstämmer för båda enheterna kan överföring ske.
 
Före användning
 •För att använda Wi-Fi-funktionen på den här enheten behövs en trådlös åtkomstpunkt 
eller målenhet med trådlös LAN-funktion.
 
Kameran är kompatibel med NFC
Med hjälp av NFC-funktionen (Near Field Communication) 
kan kameran och en smarttelefon/surfplatta enkelt överföra 
den information som krävs för att upprätta en Wi-Fi-
anslutning.