Panasonic DMC-LX100 작동 가이드

페이지 332
235
SQW0034
Wi-Fi
Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon
Visa bilder från kameran på en smarttelefon
1
Anslut till en smarttelefon 
Växla 
bildvisningen till 
en annan plats
2
Välj [ 
 ] i ”Image App”
 •Bilderna från kameran visas på smarttelefonen.
 •Du kan välja en annan bild att visa med användning av ikonen längst 
upp till vänster i skärmbilden. Välj [LUMIX] för att visa en bild som 
sparats i kameran.
 •När du trycker på bilden visas den i större storlek.
Spara bilder i kameran på smarttelefonen
1
Anslut till en smarttelefon 
2
Välj [ 
 ] i ”Image App”
3
Tryck och håll kvar på bilden, och dra den för att spara den 
på smarttelefonen
 •Bilden sparas på smarttelefonen.
 •Du kan ställa in funktioner uppe, nere, till vänster och till höger som du 
vill.
Ej tillgänglig i följande fall:
 
Det går inte att spara stillbilder i RAW-format, rörliga bilder i AVCHD-format eller rörliga bilder i 
MP4-format med [Insp.kvalitet] i [4K].
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard