Panasonic DMC-LX100 작동 가이드

페이지 332
285
SQW0034
Ansluta till annan utrustning
Bevara stillbilder och rörliga bilder på datorn
 
Kopiera till datorn utan att använda ”PHOTOfunSTUDIO”
Du kan spara bilder för användning på din dator genom att dra och släppa mappar och 
filer i separata mappar på din dator.
 Minneskortet innehåller följande filer (mappstruktur).
*
2
 
Windows
Enheten (”LUMIX”) visas 
under ”Den här datorn”.
 
Mac
Enheten (”LUMIX”) visas 
på skrivbordet.
DCIM (Stillbilder/rörliga bilder)
100_PANA (Upp till 999 bilder/mapp)
Mappnummer
P1000001.JPG
*
1
Filnummer
P1000999.JPG
:
101_PANA
999_PANA
:
MISC (DPOF filer, Favorit)
PRIVATE
AVCHD (Rörliga bilder i AVCHD-format)
Färgområde   P: sRGB
_: AdobeRGB
Kort
*
1
  .JPG: Stillbilder
.RW2: Stillbilder som tagits som RAW-filer 
.MP4: Rörliga bilder i [MP4]-format
*
2
  Nya mappar skapas i följande fall:
 •Om det finns en bild med numret 999 i mappen.
 •När minneskortet redan har samma mappnummer (till exempel bilder som tagits med andra 
kameror m.m.).
 •När en bild tas efter [Nr. nollst.]. 
 
Stäng av kameran innan du sätter i eller tar ut minneskort.
 
Använd ett tillräckligt laddat batteri eller en nätadapter (tillval) och en DC-koppling (tillval). Om 
batteriet börjar ta slut under kommunikationen hörs en varningssignal. Avbryt kommunikationen 
via datorn omedelbart.
 
Läs bruksanvisningen till datorn för ytterligare detaljer.