Panasonic DMC-LX100 작동 가이드

페이지 332
295
SQW0034
Övrigt
Symboler på skärmen/sökaren
50
i
Destinationsinställningar / antal förflutna 
resdagar
*
2
 
Namn
*
2
 
Ålder i år/månader
*
2
 
Aktuellt datum/tid
*
2
Världstid
*
2
 
AF-område 
Punktmätningsmål 
   
Självutlösare
*
3
 
[Tyst läge] 
[Mikrofonvisn.] 
AEL
AE-lås 
   
[Mätningsläge] 
Programförskjutning 
1.7
Bländarvärde 
60
Slutartid 
Exponeringskompensationsvärde 
Manuell exponeringshjälp 
ISO-känslighet 
[Guide rattregl.] 
Vitbalansgaffling 
Finjustering av vitbalans 
       
   
Vitbalans 
98
Antal bilder som kan tas
*
4
 
R8m30s
Tillgänglig inspelningstid
*
1
*
4
 
Exponeringsmätare 
Zoom 
*
1
  [m] och [s] indikerar ”minut” och ”sekund”.
*
2
  Det här visas i ca 5 sekunder när kameran är påslagen, efter att klockan ställts in och efter växling 
från visningsläge till bildtagningsläge.
*
3
  Det här visas vid nedräkning.
*
4
  Det går att växla visningen mellan antalet bilder som kan tas och den tillgängliga inspelningstiden 
med inställningen [Visa återstående] i [Anpassad]-menyn.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard