Panasonic DMC-LX100 작동 가이드

페이지 332
41
SQW0034
Förberedelser
Använda [Inst.]-menyn
[Klockinst.] och [Viloläge] är viktiga för klockinställningarna och för batteriets 
livslängd. Kontrollera dessa inställningar före användning.
Information om att välja [Inst.]-menyinställningar finns i 
[Klockinst.]
Ställ in tid, datum och visningsformat. 
[Tidszoner]
Ställ in inspelningsdatum och tid med lokal tid för resmålet.
 •Ställ in [Hemland] när du använder kameran för första gången. Du kan ställa in 
[Resmål] efter att [Hemland] ställts in. 
Inställningar: [Resmål] / [Hemland]
1
Använd     för att välja [Resmål] eller [Hemland] och tryck på [MENU/SET]
2
Använd     för att välja område och tryck på [MENU/SET]
Stad/område
Skillnad från tiden 
hemma
Aktuell tid på destinationen
När [Resmål] har valts
När [Hemland] har valts
 
För att ställa in sommartid
Tryck på   i steg 
2
. (Tryck igen för att avbryta inställningen)
 •När sommartid [ 
 ] ställs in ställs klockan fram 1 timme. Om inställningen avbryts återgår tiden 
automatiskt till den aktuella tiden.
 
När du kommer tillbaka från resmålet
Välj [Hemland] i steg 
1
 och tryck på [MENU/SET].
 
Om du inte kan hitta ditt resmål i det område som visas på skärmen ställer du in tidsskillnaden 
från tiden hemma.