Panasonic DMC-LX100 작동 가이드

페이지 332
51
SQW0034
Förberedelser
Använda [Inst.]-menyn
Information om att välja [Inst.]-menyinställningar finns i 
[Rensa Wi-Fi-inst.]
Återställer inställningarna [Wi-Fi] till förvalda inställningar.
 
Återställ alltid kameran innan du kasserar, säljer eller ger bort kameran för att förhindra att din 
personliga information kommer med av misstag.
 
Säkerhetskopiera och återställ även din personliga information innan du lämnar in kameran för 
reparation.
[Formatera]
Formatera (initiera) ett minneskort.