Panasonic DMC-LX100 작동 가이드

다운로드
페이지 332
64
SQW0034
Grunder
Ändra vilken information som visas på bildtagningsskärmen
Aktivera/avaktivera histogramvisning
 →   [Anpassad] → [Histogram] → [ON] / [OFF]
Använd         för att ställa in positionen.
Visar ljusfördelningen i bilden: om grafen till exempel är 
högst på höger sida betyder det att det finns flera ljusa 
områden i bilden. Om den högsta punkten är i mitten 
är ljusstyrkan korrekt (korrekt exponering). Detta kan 
användas som en referens för exponeringskorrigering m.m.
(Exempel)
Mörkt ← OK → Ljust
 
Om histogrammet inte överensstämmer med den tagna bilden under följande förhållanden visas 
histogrammet i orange färg:
 •Om den manuella exponeringsassistenten indikerar andra inställningar än 0 EV i läget [Manuell 
exponering] eller vid exponeringskompensation.
 •När blixten utlöses.
 •Om rätt exponering inte kan uppnås eller om det är för mörkt och skärmens ljusstyrka inte kan 
visas korrekt.
 
Histogrammet som visas under inspelning är endast en referens.
 
Histogrammet skiljer sig från sådana som visas i bildbehandlingsprogram på en dator.