Panasonic DMC-LX100 작동 가이드

페이지 332
75
SQW0034
Bildtagningsläge
Ta bilder med automatiska inställningar  
[Intelligent auto]-läge
Bildtagningsläge: 
Det här läget rekommenderas om du bara vill kunna ‘sikta och skjuta’, eftersom kameran 
optimerar inställningarna så att de matchar motivet och omgivningen.
Kameran optimerar inställningarna och följande funktioner aktiveras automatiskt.
 •Automatisk scenavkänning / Motljuskompensation / [Ansikts-/ögonigenkänning] / 
Automatisk vitbalans / Intelligent ISO-känslighetskontroll / [Inga röda ögon] / [i.Zoom] / 
[Int. upplösning] / [Stabilisator] / [i.dynamisk] / [Long shtr nr] / [Snabb AF] / [AF-hjälplampa]
1
Tryck på [iA]-knappen
Kameran växlar till [Intelligent auto]-läge.
 •När du trycker på [iA]-knappen igen växlar 
bildtagningsläget till ett som möjliggör inställning med 
bländarringen och vridreglaget för slutartid.
2
Rikta kameran mot motivet
 •När kameran har identifierat en optimal scen växlar 
ikonen för varje scen färg till blått i 2 sekunder och 
övergår sedan till den vanliga röda färgen.
 •Om du trycker på   och trycker ner avtryckaren 
halvvägs aktiveras AF-följning. För mer information 
.
50
i
Ändra funktionen för [iA]-knappen
 →   [Anpassad] → [iA aktiveringsknapp]
[Enkelt tryck]:   När [iA]-knappen trycks ner växlar kameran till [Intelligent auto]-läge.
[Håll intryckt]:  Om du trycker på och håller ner [iA]-knappen växlar kameran till 
[Intelligent auto]-läge.