Panasonic DMC-LX100 작동 가이드

페이지 332
98
SQW0034
Bildeffekter (filter)
Ta bilder med användning av bildeffekter  (filter)
Information om att ställa in bildeffekterna (filter) finns i 
.
[Enpunktsfärg]
Den här effekten lämnar endast en vald färg kvar i bilden för att 
förstärka ett visst intryck.
Alternativ som kan ställas in (tryck på   för att visa 
inställningsskärmen)
Mängden färg 
som ska behållas
Lämnar kvar en 
liten mängd färg i 
bilden
Lämnar kvar mycket 
färg i bilden
 
Välja färg
  Tryck på [Fn1]-knappen
  Välj vilken färg som ska behållas med         och tryck 
på [MENU/SET]
 •När du trycker på [DISP.]-knappen återställs den ursprungliga 
inställningen.
 
Den valda färgen kanske inte kan behållas i vissa motiv.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard