Panasonic DMC-TZ40 작동 가이드

다운로드
페이지 36
24   
VQT4S99 (EST)
GPS ja kaardifunktsioonid
Pildistamiskoha kontrollimine kaarti kasutades
Saate kuvada kaarti, millel on näidatud pildistamiskoht või teie 
hetkeasukoht.
 
Kui kopite komplekti kuuluvale DVD-plaadile salvestatud kaardi-
andmed mälukaardile, siis saate kuvada täpsemaid kaarte. 
Üksikasjalikuma info saamiseks lugege peatükki 
“Komplekti kuuluvale DVD-plaadile salvestatud kaardiandmete 
kasutamine” lisafunktsioonide kasutusjuhendist.
Vajutage esitusrežiimis 
[MAP] (    ).
Puudutage ekraani hetkeasukoha kuvamiseks 
(kui asukoha määramine on hetkel kasutatav).
 
• Sarnaselt piltide kuva suurendamisele/vähendamisele saab ka 
kaarti suumida suumihoova abil või vastava puutetoiminguga 
(kokkutõmbamine/laialilükkamine).
 
• Libistage sõrmega üle ekraani või vajutage kursornuppu 
  ekraanil kuvatava kaardi ala muutmiseks.
 
• [           ] vajutamine viib tagasi eelmisele kuvale.
 
Salvestuskoha kuvamine
 
• [DISP.] vajutamisel ilmuvad loendina läheduses salvestatud pildid.
Koht, kus jäädvus-
tasite valitud pildi (     )
Koht, kus jäädvus-
tasite loendis kuvatud
pildid (     )
Puudutage teise pildi kuvamiseks.
Puudutage kuvatavate piltide 
valiku kitsendamiseks
Piltide loend
Puudutage teise pildi 
kuvamiseks.