Panasonic DMC-LX100 작동 가이드

다운로드
페이지 332
 
332
  
 
SQW0024 
Altele
 
 
Măsuri de precauţie şi note privind utilizarea 
Acest produs încorporează următorul software: 
 
(1) software dezvoltat independent de sau pentru Panasonic Corporation, 
(2) software deţinut de terţe părţi şi licenţiat către Panasonic Corporation şi/sau 
(3) software open source. 
 
Software-ul clasificat ca (3) este distribuit în speranţa că va fi util, dar FĂRĂ NICIO GARANŢIE, nici chiar 
cu garanţie implicită de VANDABILITATE SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. 
Consultaţi termenii şi condi iile detaliate afişate prin selectarea [MENU/SET] (Meniu/Setare) → [Setup] 
(Configurare) → [Version Disp.] (Afişare versiune) → [Software info] Informaţii software). 
 
Depunerea la deşeuri a echipamentelor şi a acumulatoarelor vechi 
Doar pentru Uniunea Europeană şi pentru ţările cu sisteme de reciclare 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică 
faptul că produsele electrice şi electronice, precum şi acumulatoarele uzate nu 
trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. Pentru un tratament 
corespunzător, pentru recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a 
acumulatoarelor uzate, vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare special 
amenajate, în conformitate cu legislaţia naţională. 
Prin depunerea corespunzătoare a acestora la deşeuri, veţi ajuta la economisirea 
unor resurse valoroase şi veţi preveni potenţiale efecte negative asupra sănătăţii 
umane şi asupra mediului înconjurător. 
Pentru mai multe informaţii despre colectare şi reciclare, vă rugăm să contactaţi 
autorităţile locale. 
Este posibil ca eliminarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform 
legilor naţionale. 
Notă pentru simbolul de acumulator (simbolul de jos): 
Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. În acest caz, acesta 
este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză.