Panasonic DMC-LX100 작동 가이드

다운로드
페이지 332
 
61
  
 
SQW0024 
Operaţii de bază 
 
Selectaţi modul de înregistrare 
 
 
La modificarea setărilor de meniu
 
Chiar dacă setările de meniu sunt modificate temporar când este selectată una dintre setările 
personalizate, setările înregistrate curent vor rămâne nemodificate. 
Pentru modificarea setărilor înregistrate curent, suprascrieţi conţinutul înregistrat utilizând 
[Cust.Set Mem.] (Memorare setări personalizate) din meniul [Custom] (Personalizare). 
 
 
 Indisponibil în următoarele cazuri. 
• 
În modul [Intelligent Auto] (Automat inteligent)