Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 96
SQT0375
M0914KZ0
Põhifunktsioonide kasutusjuhend
Digikaamera
Mudeli nr
DMC-LX100
EB
Lugege käesolev juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. 
Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarvis alles.
Leiate üksikasjalikumad juhised kaamera 
kasutamiseks komplekti kuuluvale plaadile 
salvestatud PDF-vormingus lisafunktsioonide 
kasutusjuhendist. Installige see lugemiseks arvutisse.
Veebisait: http://www.panasonic.com
Mudelinumbri järelliide “EB” tähistab Ühendkuningriigi mudelit.

Sumário dos conteúdos de características para Panasonic DMC-LX100

 • Página 1 Põhifunktsioonide kasutusjuhend Digikaamera Mudeli nr DMC-LX100 Lugege käesolev juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarvis alles....
 • Página 2: ■ OhutusinfoLugupeetud klient! Täname, et ostsite Panasonicu digikaamera! Lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke tuleviku tarvis kindlas kohas alles. Teadke,...
 • Página 3■ Info aku kohta ETTEVAATUST! • Plahvatusoht aku valesti asendamisel! Aku tohib asendada ainult tootja soovitatud tüüpi akuga. • Akude...
 • Página 4Vastavusdeklaratsioon Panasonic Corporation deklareerib käesolevaga, et see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Kliendid saavad järgmiselt aadressilt...
 • Página 5Hoiatus toitejuhtme kohta Isikliku ohutuse tagamiseks tuleb järgmine tekst hoolikalt läbi lugeda. Sellel seadmel on kasutaja ohutuse ja mugavuse tagamiseks...
 • Página 6 Sisukord ■ Ohutusinfo.....................................2 Ava väärtuse ja säriaja toime kontrollimine ([Preview ehk Ettevalmistused eelvaaterežiim]) ................................... 33 Salvestamisel kasutatavate sätete ■...
 • Página 7■ Katiku tüübi seadistamine ........50 Muu ■ Ajamirežiimi valimine ................51 ■ Teleri ekraanilt vaatamine ...........71 Sarivõtte funktsioon ............................ 52 Salvestamine...
 • Página 8: ■ Enne kasutamistEttevalmistused Enne kasutamist ■ Kaamera käsitsemine ● Kaitske kaamerat liigse vibratsiooni, jõu ja surve eest. ● Kaamera ei ole tolmu-,...
 • Página 9: ■ Komplekti kuuluvad tarvikud Ettevalmistused Komplekti kuuluvad tarvikud Kontrollige enne kaamera kasutamist, et sellega on kaasas kõik näidatud tarvikud. Osade numbrid on õiged...
 • Página 10: funktsioonid Ettevalmistused Põhiosade nimetused ja funktsioonid 1 2 3 4 5 6 1 Taimeritähis ( →54) / Automaatteravdamise abilamp 2 Juhtrõngas...
 • Página 11 Ettevalmistused (Altvaade) 18 Kõlar Olge ettevaatlik, et mitte katta kõlarit 18 19 20 21 22 sõrmega. Vastasel korral on...
 • Página 12 Ettevalmistused 27 31 32 33 34 35 27 Rihma aas ( →13) 31 Wi-Fi® antenn 32 Wi-Fi ühenduse tähis (...
 • Página 13: ■ Ettevalmistused Ettevalmistused Ettevalmistused Objektiivikaane ja õlarihma kinnitamine Kinnitage objektiivikaas objektiivile ajaks, kui te ei pildista, et objektiivi kaitsta. Soovitame kinnitada...
 • Página 14 Ettevalmistused Aku laadimine Selle seadmega saab kasutada akut DMW-BLG10E. Kaamera tarnimisel on aku laadimata. Laadige aku enne kasutamist. • Kasutage...
 • Página 15 Ettevalmistused ■ Salvestusmahu suunised: salvestatavate fotode arv ja salvestusaeg Fotode salvestamine (ekraani kasutades) Salvestatavate fotode Umbes 350 fotot (umbes...
 • Página 16: sisestamine ja eemaldamine Ettevalmistused Aku ja mälukaardi (lisavarustus) sisestamine ja eemaldamine • Kasutada tuleb Panasonicu akusid (DMW-BLG10E). • Muude akude kasutamisel ei saa...
 • Página 17: (fotod/salvestusaeg) Ettevalmistused ■ Info video salvestamise ja mälukaardi kiiruseklassi kohta Vajalik mälukaart varieerub video [Rec Format ehk salvestusvormingu] (→ 38)...
 • Página 18 Ettevalmistused ■ Salvestusmaht (videod) ([h], [m] ja [s] tähistavad “tunde”, “minuteid” ja “sekundeid”.) • Kasutatav salvestusaeg on kõikide salvestatud videote...
 • Página 19: Kellaaja seadmine Ettevalmistused Kellaaja seadmine Kaamera tarnimisel on kell õigeks panemata. 1 Lülitage kaamera sisse. 2 Vajutage [MENU/SET]. 3 Vajutage elementide...
 • Página 20: ■ Menüü kasutamine Põhifunktsioonid Menüü kasutamine Näide: [Rec ehk salvestamise] menüüs [Quality ehk kvaliteedi] seadistamine sättelt[ ] sättele[ ]. 1 Vajutage [MENU/SET] menüü...
 • Página 21: (funktsiooninupud) Põhifunktsioonid ■ Ühest menüüst teise lülitumine Näide: [Rec ehk salvestamise] menüüst [Setup ehk seadistamise] menüüsse lülitumine 1 Vajutage 2...
 • Página 22: kasutades Põhifunktsioonid Sätete muutmine juhtrõngast kasutades Juhtrõngast saab kasutada kaamera sätete muutmiseks. Juhtrõngaga seadistatavad elemendid varieeruvad salvestusrežiimist sõltuvalt. Allpool on näidatud...
 • Página 23: muutmine Põhifunktsioonid Juhtrõngale määratud sätete muutmine Saate muuta juhtrõngale määratud sätteid. 1 Kasutage menüüd. → [Custom ehk kohandatud] →[Control Ring...
 • Página 24: pildinäidikut kasutades Põhifunktsioonid Kaamera käes hoidmine • Kaameravärina vältimiseks hoidke seda Automaatteravdamise abilamp mõlema käega, hoidke käsivarsi keha Mikrofon lähedal ja seiske...
 • Página 25: ■ Pildistamine Põhifunktsioonid Pildistamine • Vajutage[ ]( )ajamirežiimi seadmiseks sättele[ ]([Single ehk üks võte]). 1 Valige salvestusrežiim. • Iga kord, kui...
 • Página 26: automaatrežiim] Põhifunktsioonid Automaatsätetel pildistamine [Intelligent Auto ehk intelligentne automaatrežiim] Salvestusrežiim: Seda režiimi on soovitav kasutada neil, kes soovivad, et pildistada oleks...
 • Página 27 Põhifunktsioonid ■ Välklamp Välklambi (kuulub komplekti/lisavarustus) [ON/OFF] lüliti tähisele [OFF] seadmisel seadistatakse kaameral välklamp sättele[ ](välgukeeld). [ON/OFF] lüliti tähisele...
 • Página 28: ja säriaja seadistamist Põhifunktsioonid Pildistamine pärast ava väärtuse ja säriaja seadistamist Salvestusrežiim: Saate seadistada särituse avarõnga ja säriaja ketta sätteid kasutades. Muutke [Rec...
 • Página 29: automaatsärituse režiim]) Põhifunktsioonid Pildistamine pärast ava väärtuse ja säriaja automaatselt seadistamist ([Program AE ehk automaatsärituse režiim]) Pildistage ava väärtuse ja säriaja...
 • Página 30 Põhifunktsioonid Pildistamine ava väärtust seadistades ([Aperture-Priority ehk ava väärtuse prioriteediga režiim]) Ava väärtuse suurendamisel suureneb teravussügavus ning pilt eristub selgelt...
 • Página 31: Priority ehk säriaja prioriteediga režiim]) Põhifunktsioonid Pildistamine säriaega seadistades ([Shutter-Priority ehk säriaja prioriteediga režiim]) Säriaega lühendades saab vähendada värinat subjekti salvestamisel. Säriaega pikendades on...
 • Página 32 Põhifunktsioonid Pildistamine ava väärtust ja säriaega seadistades ([Manual Exposure ehk käsitsi särituse režiim]) Määrake säritus kindlaks ava väärtust ja säriaega...
 • Página 33: eelvaaterežiim]) Põhifunktsioonid Info sätte T (aeg) kohta Katik avaneb, kui seadistate säriaja sättele T (aeg) ja vajutate päästiku lõpuni alla....
 • Página 34: kohandatud sätted) Põhifunktsioonid Salvestamisel kasutatavate sätete registreerimine (Custom Set ehk kohandatud sätted) Salvestusrežiim: Saate registreerida kuni kolm eelistatud menüüsätete kombinatsiooni. ■ Kohandatud...
 • Página 35: muutmine Põhifunktsioonid Salvestuskuval näidatud info muutmine 1 Vajutage [DISP.] kuva lülitamiseks. • Saate kasutada [Custom ehk kohandatud] menüüs [Monitor Disp.Style...
 • Página 36: ■ Piltide kustutamine Põhifunktsioonid Piltide vaatamine 1 Vajutage esitusnuppu. 2 Vajutage või keerake juhtketast kuvatava pildi valimiseks. ■ Esituse lõpetamine Vajutage uuesti esitusnuppu...
 • Página 37 Video Video salvestamine Selle kaameraga saab salvestada AVCHD-vormingus täiskõrglahutusega kvaliteetseid videoid ja MP4-vormingus videoid. MP4-vormingus saab salvestada ka 4K-videoid....
 • Página 38: kaadrisageduse seadistamine Video Vormingu, pildi suuruse ja salvestamiseks kaadrisageduse seadistamine Salvestusrežiim: 1 Kasutage menüüd. → [Motion Picture ehk video]→ [Rec Format ehk...
 • Página 39: Video vaatamine Video Video Selle kaameraga saab vaadata AVCHD- ja MP4-vormingus videoid. 1 Valige esitusrežiimis videoikooniga([ ]) pilt ja vajutage esituse...
 • Página 40 Video 4K-video salvestamine Salvestusrežiim: Saate salvestada suure eraldusvõimega 4K-videoid. Seadistage selleks [Rec Quality ehk salvestuskvaliteet] sättele [4K]. • Kasutage 4K-video...
 • Página 41 Video 4 Keerake avarõngast ja säriaja ketast salvestusrežiimi seadistamiseks. • Soovitame subjekti ähmasuse vältimiseks valida [Shutter-Priority ehk säriaja prioriteediga...
 • Página 42: pildistamine Lisafunktsioonid salvestamisel Pildiefekte (filter) kasutades pildistamine Salvestusrežiim: Saate valida erinevate efektide hulgast endale sobivad sätted ja pildistada neid efekte ekraanilt...
 • Página 43: Pildi suuruse muutmine Lisafunktsioonid salvestamisel Pildikvaliteedi ja suuruse seadistamine Fotode kuvasuhte muutmine Salvestusrežiim: 1 Valige soovitud kuvasuhe kuvasuhte valikulülitiga. [4:3] See on...
 • Página 44: ([Quality ehk kvaliteet]) Lisafunktsioonid salvestamisel Piltide tihendusmäära seadistamine ([Quality ehk kvaliteet]) Salvestusrežiim: Seadistage piltide mälukaardile salvestamisel kasutatav tihendusmäär. → [Rec ehk salvestamine] →[Quality...
 • Página 45: pildistamine Lisafunktsioonid salvestamisel Automaatselt teravdades pildistamine Salvestusrežiim: See režiim võimaldab valida subjektide asukohale ja arvule vastava teravdamismeetodi. 1 Seadke teravdamisrežiimi...
 • Página 46: pildistamine Lisafunktsioonid salvestamisel Lähivõtete jäädvustamine (makrovõtted) Salvestusrežiim: Kui soovite subjekti suurendada, siis võimaldab automaatteravdamisega makrovõtte režiim[ ]teil pildistada veel lähemalt, kui...
 • Página 47: lukk] Lisafunktsioonid salvestamisel ■ Käsitsi teravdamise abilise kuvamine • Keerake juhtrõngast käsitsi teravdamise abilise kuvamiseks. • Võite käsitsi teravdamise abilise...
 • Página 48: pildistamisel Lisafunktsioonid salvestamisel Särituse kompenseerimine pildistamisel Salvestusrežiim: Korrigeerib säritust kontravalguse esinemisel või kui subjekt on liiga tume või liiga hele. 1...
 • Página 49 Lisafunktsioonid salvestamisel Mõõtmismeetodi seadistamine Salvestusrežiim: → [Rec ehk salvestamine] →[Metering Mode ehk mõõtmismeetod] [Metering Mode Heleduse Tingimused ehk mõõtmismeetod]...
 • Página 50: Katiku tüübi seadistamine Lisafunktsioonid salvestamisel Katiku tüübi seadistamine Salvestusrežiim: Mehaaniline katik Elektrooniline katik Alustab säritamist elektrooniliselt ja Alustab säritamist ja Kirjeldus lõpetab säritamise...
 • Página 51: Ajamirežiimi valimine Lisafunktsioonid salvestamisel Ajamirežiimi valimine Saate muuta päästiku vajutamisel tehtavat toimingut. 1 Vajutage[ ]nuppu( ) . 2 Vajutage soovitud ajamirežiimi...
 • Página 52: Sarivõtte funktsioon Lisafunktsioonid salvestamisel Sarivõtte funktsioon Salvestusrežiim: Kaamera salvestab pilte järjest päästiku vajutatuna hoidmise ajal. • [Burst Rate ehk sarivõttekiiruse] funktsiooni [SH...
 • Página 53: kuvasuhte kahvel] Lisafunktsioonid salvestamisel Salvestamine säritust automaatselt muutes [Auto Bracket ehk automaatne särikahvel] Salvestusrežiim: Iga kord, kui päästikut vajutate, salvestab kaamera...
 • Página 54: Panoraamvõtete jäädvustamine Lisafunktsioonid salvestamisel Taimeriga pildistamine Salvestusrežiim: Soovitame kasutada statiivi. Taimeri kasutamine aitab vältida ka värinat päästiku vajutamisel: seadistage selleks taimer 2...
 • Página 55 Lisafunktsioonid salvestamisel Pildiefekti (filtri) kasutamine Vajutage [FILTER] pildiefekti valimiseks. (→42) Salvestussuund Pildiefektid • [Toy Effect ehk mänguasjaefekt], [Toy Pop...
 • Página 56: ■ Suumi kasutamine Lisafunktsioonid salvestamisel Suumi kasutamine Salvestusrežiim: Suumi kasutades saab muuta pildile jäävat ala. Suumihoob Juhtrõngas Liigutage suumihooba. Keerake juhtrõngast. ∗ T...
 • Página 57 Lisafunktsioonid salvestamisel Optiline suum Optilise suumiga saab suurendada ilma pildikvaliteedi halvenemiseta. Maksimaalne suurendus: 3,1x Optiline lisasuum Optiline lisasuum on...
 • Página 58: Välklambi kinnitamine Lisafunktsioonid salvestamisel Välklambi (kuulub komplekti) kasutamine pildistamisel Salvestusrežiim: Selles peatükis kirjeldatakse pildistamist välklampi (kuulub komplekti) kasutades. Välklambi kinnitamine Kaamera ostmisel...
 • Página 59: Välklambirežiimi muutmine Lisafunktsioonid salvestamisel Info [Forced Flash Off ehk välgukeelu]([ ]) sätte kohta Allpool loetletud tingimustel ilmub salvestuskuvale välgukeelu tähis[ ]...
 • Página 60: NFC-funktsioon Wi-Fi Wi-Fi® funktsioon ja NFC-funktsioon ■ Info Wi-Fi ühenduse tähise kohta Wi-Fi ühenduse tähis Põleb siniselt: kui Wi-Fi funktsioon on...
 • Página 61: “Panasonic Image App” installimine Wi-Fi ● Mobiilivõrgu kaudu rakendust alla laadides või kujutisi saates võib olla kohaldatav kõrge andmesidetasu teie lepingu sätetest sõltuvalt....
 • Página 62: Nutitelefoniga ühendumine Wi-Fi Nutitelefoniga ühendumine iOS’iga seadme Androidiga seadme kasutamisel (iPhone, iPod touch, iPad) kasutamisel Kas kasutataval seadmel on NFC-funktsioon? Jah Ei...
 • Página 63 Wi-Fi ■ Ühendumine SSID ja parooliga (Kaameral) Hoidke [Wi-Fi] vajutatuna. (Nutitelefonil) Valige nutitelefonil valiku [Settings]* alt [Wi-Fi]*. Lülitage [Wi-Fi]*...
 • Página 64: (kaugsalvestus) Wi-Fi ■ Ühendumine SSID ja parooliga (Kaameral) Hoidke [Wi-Fi] vajutatuna. (Nutitelefonil) Käivitage “Image App”. Valige [Wi-Fi]. Valige kaameral kuvatud SSID....
 • Página 65: nutitelefoni salvestamine Wi-Fi Kaamerasse salvestatud piltide nutitelefonil esitamine 1 Ühenduge nutitelefoniga (→62) 2 Valige “Image App” rakenduses[ ] Kuvatavate • Kaameraga...
 • Página 66: sotsiaalvõrgustikesse saatmine Wi-Fi ■ Kaamerasse salvestatud piltide lihtne edastamine NFC-funktsiooni kasutades Seda funktsiooni saab kasutada NFC ehk lähiväljaside funktsiooniga ühilduvate Androidiga (2.3.3...
 • Página 67: veebiteenustele saatmine Wi-Fi Kujutiste veebiteenusele saatmisel Lumixi klubi (“LUMIX CLUB”) kaudu saab saata fotosid ja videoid sotsiaalvõrgustikesse jne. LUMIX CLUB Veebiteenused...
 • Página 68: Wi-Fi funktsiooni kasutades Wi-Fi Toimingu esmakordselt tegemine Pärast punktis 2 2 ( → 67) [Yes ehk jah] valimist ilmub veebiteenuse valikukuva. 1 Vajutage...
 • Página 69 Wi-Fi ■ “PHOTOfunSTUDIO” tarkvara kasutamisel Installige “PHOTOfunSTUDIO” arvutisse ( → 73). • “PHOTOfunSTUDIO” ei ole Mac’iga ühilduv. Looge “PHOTOfunSTUDIO”...
 • Página 70 Wi-Fi 3 Valige see arvuti, millega soovite ühenduda. • Kui seda arvutit ei kuvata, millega soovite ühenduda, siis valige [Manual...
 • Página 71: ■ Teleri ekraanilt vaatamine Muu Teleri ekraanilt vaatamine Saate pilte teleri ekraanilt vaadata. Ühendage selleks kaamera teleriga HDMI- mikrojuhet või AV-juhet (DMW-AVC1: lisavarustus)...
 • Página 72: arvutisse salvestamine Muu Salvestatud fotode ja videote arvutisse salvestamine Info komplekti kuuluva tarkvara kohta Komplekti kuuluval DVD-plaadil on allpool nimetatud tarkvara. Installige...
 • Página 73: installimine Muu Komplekti kuuluva tarkvara installimine Installitakse teie arvutiga ühilduv tarkvara. Ettevalmistused • Kontrollige oma arvuti tehnilisi andmeid ja töökeskkonda...
 • Página 74: Fotode ja videote kopeerimine Muu Fotode ja videote kopeerimine Fotode ja videote kopeerimine • Installige enne kopeerimisprotseduuri alustamist “PHOTOfunSTUDIO” oma arvutisse. (→73) • Lülitage...
 • Página 75: ilmuvate näitude loend Muu Ekraanile/pildinäidikusse ilmuvate näitude loend • Järgmised kujutised on näited selle kohta, kui ekraani jaoks on seadistatud[ ] (ekraanistiilis)...
 • Página 76 Muu Teravdatud (hämaras) Wi-Fi ühenduse olek [4K PHOTO] marker (→41) [Time Lapse Shot] [Stop Motion Animation] [Quality] (→44) Histogramm AFS...
 • Página 77 Muu ■ Salvestusinfo ekraanil Üks võte ( →51) Sarivõte ( →52) [Auto Bracket] (→53) [Aspect Bracket] (→53) Taimer (→54)...
 • Página 78: ■ Kuvatavad teated Muu Kuvatavad teated Järgnevalt on selgitatud tähtsamate ekraanile või pildinäidikusse ilmuvate teadete tähendust ja seda, kuidas neile reageerida. • Leiate...
 • Página 79 Muu [Failed to connect wireless access point ehk juhtmeta pääsupunktiga ühendumine ebaõnnestus] / [Connection failed ehk ühendumine ebaõnnestus] /[No...
 • Página 80: ■ Menüüloend Muu Menüüloend • [Photo Style ehk fotostiili], [AFS/AFF/AFC], [Metering Mode ehk mõõtmismeetodi], [Highlight Shadow ehk valgusefektide ja varjude], [i.Dynamic ehk...
 • Página 81 Muu Kaamera kombineerib 3 erineva säritusega jäädvustatud [HDR ehk fotot üheks rikkaliku gradatsiooniga nõuetekohaselt kombineeritud pilt] säritatud pildiks. [Multi...
 • Página 82 Muu Saate enne pildistamist seadistada väikelapse või [Profile Setup ehk lemmiklooma nime või sünnipäeva, et salvestada nimi profiili seadistamine] või...
 • Página 83 Muu [Quick AF ehk kiire Deblokeerige kiirem teravdamine päästiku vajutamisel. automaatteravdamine] [Eye Sensor AF ehk automaatteravdamine Korrigeerib automaatselt teravdamispunkti...
 • Página 84 Muu [Constant Preview Võimaldab kontrollida salvestuskuval ava väärtuse ja ehk pidev eelvaade] säriaja toimet, kui kaamera on [Manual Exposure ehk...
 • Página 85 Muu [Setup ehk seadistamine] [Clock Set ehk kella seadmine] Seadistage kellaaeg, kuupäev ja kuvamisvorming. (→19) [World Time ehk maailmaaeg]...
 • Página 86 Muu [Playback ehk esitus] [Slide Show ehk slaidiseanss] Kasutage seda funktsiooni piltide automaatselt järjest esitamiseks. [Playback Mode ehk See funktsioon...
 • Página 87: Rikkeotsing Muu Küsimused ja vastused. Rikkeotsing • Probleemi võib lahendada seadme lähtestamine. Valige [Setup ehk seadistamise] menüüs [Reset ehk lähtestamine]...
 • Página 88 Muu Pilte ei saa vaadata. Salvestatud pildid puuduvad. • Mälukaart on kaamerasse sisestamata. • Mälukaardil ei ole esitamiseks ühtki pilti....
 • Página 89 Muu Wi-Fi ühendus ei tuvasta minu arvutit. • Wi-Fi ühendus kasutab vaikimisi töörühma vaikenime “WORKGROUP”. Kui töörühma nime on...
 • Página 90: ■ Tehnilised andmed Muu Tehnilised andmed Digikaamera: Ohutusinfo Toide Alalispinge 8,4 V Energiatarve 2,1 W (ekraani kasutades salvestamisel) 2,3 W (pildinäidikut kasutades salvestamisel)...
 • Página 91 Muu Ekraan 3,0" TFT LCD (3:2) (umbes 921 600 punkti) (pildiväli umbes 100%) Pildinäidik 0,38" värviline LCD (16:9) (umbes...
 • Página 92 Muu Töötemperatuur 0-40°C Tööniiskus 10-80% suhteline õhuniiskus ■ Wi-Fi Ühilduvuse IEEE 802.11b/g/n (standardne raadiokohtvõrgu protokoll) standard Kasutatav sagedusala 2412 MHz...
 • Página 93: süsteem Muu Digikaamera tarvikute süsteem Kirjeldus Tarviku nr Aku DMW-BLG10 Toiteadapter ∗1 DMW-AC10 Alalisvoolu ühendusseadis∗1 DMW-DCC11 Välklamp∗2 DMW-FL220 / DMW-FL360L...
 • Página 94: kasutusjuhendi lugemine Muu PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemine Leiate üksikasjalikumad juhised kaamera kasutamiseks komplekti kuuluvale plaadile salvestatud PDF-vormingus lisafunktsioonide kasutusjuhendist. Installige see lugemiseks arvutisse....
 • Página 95 Muu ● SDXC-logo on firma SD-3C LLC kaubamärk. ● HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface on firma HDMI Licensing...
 • Página 96 EU Tootja: Panasonic Corporation Kadoma, Osaka, Jaapan Euroopasse importija: Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525...