Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 96
16
SQT0375 (EST)
Ettevalmistused
 Aku ja mälukaardi (lisavarustus) sisestamine ja eemaldamine
 •Kasutada tuleb Panasonicu akusid (DMW-BLG10E).
 •Muude akude kasutamisel ei saa tootja tagada kaamera talitluskvaliteeti.
1
Lükake vabastushoob avatud asendisse [OPEN] 
ning avage mälukaardi-/akupesa kate.
Vabastushoob
Ärge 
ühenduskontakte 
puudutage!
Hoob
2
(Aku)
Sisestage aku kindlalt lõpuni, kuni kostab 
lukustusheli, ja kontrollige, et aku on hoovaga 
kohale kindlustatud (hoob peab ulatuma üle aku).
(Mälukaart)
Sisestage mälukaart kindlalt lõpuni, kuni kostab 
klõps.
3
Sulgege mälukaardi-/akupesa kate ja lükake 
vabastushoob lukustatud asendisse [LOCK].
 
Eemaldamine
 Aku eemaldamine:
Lükake hooba noole suunas.
 Mälukaardi eemaldamine:
Vajutage kaardi keskele.
Hoob
 
Info mälukaardi kohta
Kasutada saab järgmisi SD-standardil põhinevaid mälukaarte (soovitav on 
kasutada Panasonicu kaubamärgi mälukaarte).
Mälukaardi tüüp      Mälumaht  
SD-mälukaardid 
    8 MB – 2 GB
SDHC-mälukaardid 
    4 GB – 32 GB
SDXC-mälukaardid 
    48 GB, 64 GB
 •Hoidke mälukaarti allaneelamise vältimiseks lastele kättesaamatult.