Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
272
SQW0033
Wi-Fi
[Wi-Fi opsætning]
Konfigurer de indstillinger, som er nødvendige for Wi-Fi-funktionen.
[Wi-Fi opsætning] kan ikke ændres, mens der er tilsluttet til Wi-Fi.
1
Indstil menuen
→   [Indstilling] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi opsætning] → Ønsket indstilling
Post
Beskrivelse
[LUMIX CLUB]
Henter eller ændrer “LUMIX 
CLUB”-log-ind ID’et.
 •Angående detaljer 
.
[PC-forbindelse]
Du kan indstille 
arbejdsgruppen.
Du skal tilslutte til den samme arbejdsgruppe som 
destinationscomputeren, når du sender billeder til computeren. 
(Standard er indstillet til “WORKGROUP”)
[Skift navn på arbejdsgruppe]:
Indtast arbejdsgruppen på den tilsluttende computer. Luk menuen 
efter ændring af indstillinger.
[Gendan til standard]:
Sætter alle indstillinger tilbage til standardindstillinger. En 
bekræftelsesskærm vises. Det udføres, når der vælges [Ja]. 
Afslut menuen, efter det er udført.
 •Se “Indtastning af tekst” 
 angående information om 
hvordan du indtaster tekst.
 •Ved anvendelse med en computer med standardindstillingerne 
behøver du ikke at ændre arbejdsgruppen.
[Enhedsnavn]
Du kan ændre navnet på 
denne enhed.
  Tryk på [DISP.]-knappen
  Indtast det ønskede enhedsnavn
 •Se “Indtastning af tekst” 
 angående information om 
hvordan du indtaster tekst.
 •Der kan indtastes op til 32 tegn.
[NFC-betjening]
Udfører NFC-
funktionsindstillingen.
[ON]: NFC-funktionen fungerer.
[OFF]
[Touch-deling]
Indstil den betjening som skal 
udføres, når der oprettes en 
Wi-Fi-tilslutning vha. NFC-
funktionen.
[ON]:  Når der oprettes en Wi-Fi-tilslutning vha. NFC-funktionen 
under afspilning af et enkelt billede, overføres billedet 
(1 billede).
[OFF]