Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
102
SQW0034
Inställningar för bildkvalitet och färgsättning
Justera högdagrar och skuggor  
[Markera skuggor]
Bildtagningsläge: 
Ljusstyrkan i de aktuella områdena kontrolleras i samband med att högdagrar och 
skuggor justeras i en bild.
1
Ställ in menyn
 → 
 [Insp] → [Markera skuggor]
2
Tryck på     för att välja ett alternativ
([Standard])
Inga justeringar.
([Högre kontrast])
Gör markerade områden ljusare och skuggiga områden mörkare.
([Lägre kontrast])
Gör markerade områden mörkare och skuggiga områden ljusare.
([Ljusare skuggor])
Gör skuggiga områden ljusare.
 /   /   (Anpassad)
En egen registreringsform kan ställas in.
3
Vrid kontrollringen för att justera 
ljusstyrkan i de markerade områdena 
och vrid på vridreglaget för att justera 
ljusstyrkan i de skuggiga områdena
 •För att registrera önskade inställningar trycker 
du på   för att välja ikonen för registreringsmålet 
(Anpassad 1 ([   ]), Anpassad 2 ([   ]), och 
Anpassad 3 ([   ])).
Högdagerområde
Skuggigt område 
Förhandsvisningsskärm
4
Tryck på [MENU/SET]
 
Tryck på [DISP.]-knappen på inställningsskärmen för ljusstyrka för att ändra visningen på skärmen.
 
Inställningarna som registrerats i [   ], [   ], eller [   ] sparas även om kameran stängs av.
 
Inställningarna som justeras i [   ], [   ], [   ], eller [   ] återställs till förvalda inställningar när 
kameran stängs av.
 
Menyalternativet är gemensamt för både menyn [Insp] och [Film]. Om en inställning i en meny 
ändras kommer också inställningen med samma namn i den andra menyn att ändras automatiskt.