Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
122
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ta bilder med autofokus
 
Om du väljer [   ]
Skärmbilden kan förstoras för att kunna utföra en mer precis inställning av 
fokuspositionen.
 •Fokuspositionen kan inte ställas in i kanten av skärmbilden.
  Välj [   ] och tryck på 
  Använd         för att ställa in fokuspositionen och tryck på [MENU/SET]
 •Den förstorade hjälpskärmen för inställning av fokuspositionen visas.
  Flytta [+] till fokuspositionen med       
 •Tryck på [DISP.]-knappen för att flytta tillbaka fokuspositionen till 
mitten av hjälpskärmen.
Ändra visningen av hjälpskärmen
 →   [Anpassad] → [Visa Zoompunkt AF]
[FULL]:  Förstorar hjälpskärmen till hela skärmbilden.
[PIP]:  Förstorar hjälpskärmen i en del av skärmbilden.
 •Om [PIP] väljs förstoras eller förminskas skärmbilden 3 till 6 gånger. Om [FULL] väljs 
förstoras eller förminskas skärmbilden mellan 3 och 10 gånger. Förstora eller förminska 
skärmbilden i steg om 1x med hjälp av vridreglaget.
Ställa in tidsgränsen för förstorad skärmbild
 →    [Anpassad] → [Zoompunkt AF-tid] →
[LONG] (ca 1,5 sekunder) / [MID] (ca 1,0 sekunder) 
[SHORT] (ca 0,5 sekunder)
 •Om du släpper upp avtryckaren stängs den förstorade visningen av även innan 
tidsgränsen för skärmvisningen har gått ut. 
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard