Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
145
SQW0034
Slutarinställningar och avtryckarlägen
Bildtagning medan exponeringen ändras automatiskt  
[Autogaffling]
Bildtagningsläge: 
Varje gång avtryckaren trycks ned tas upp till 7 bilder med olika exponeringsinställningar, 
baserat på intervallet för exponeringskompensation.
Exempel på bildtagning med autogaffling när [Steg] är inställt på [3·1/3] och 
[Sekvens] är inställt på [0/–/+]
Första bilden
Andra bilden
Tredje bilden
±0 EV
–1/3 EV
+1/3 EV
1
Tryck på knappen [ 
 ] (   )
2
Tryck på     för att välja ikonen för 
autogaffling ([ 
 ], osv.) och tryck på 
3
Tryck på     för att välja 
kompensationsintervall och tryck på 
[MENU/SET]
4
Fokusera på motivet och ta en bild
 •Tryck och håll ned avtryckaren för att ta en 
bildsekvens.
 •Visningen av autogaffling blinkar tills alla bilder i 
bildsekvensen som ställts in har tagits.
 •Kameran börjar om och tar stillbilder från den första 
bilden om du ändrar inställningarna för autogaffling 
eller stänger av kameran innan alla bilder i 
bildsekvensen har tagits.
50
i
 
För att avsluta [Autogaffling]
I steg 
2
, väljer du [   ] ([Enskild]) eller [ 
 ].