Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
168
SQW0034
Stabilisator, zoom och blixt
Korrigera skakningar 
Bildtagningsläge: 
Upptäcker och korrigerar skakningar automatiskt.
1
Ställ in menyn
 → 
 [Insp] → [Stabilisator]
2
Använd     för att välja alternativ och tryck sedan på 
[MENU/SET]
 
(Normal)
Korrigerar vertikala och horisontella skakningar.
 
(Panorering)
Korrigerar vertikala skakningar. Den här inställningen är idealisk för 
panorering (en teknik som används för att följa ett motiv som rör sig i en 
viss riktning med kameran). 
[OFF]
[Stabilisator] fungerar inte.
Förhindra skakningar
Om en varning om skakningar visas bör du använda 
[Stabilisator], ett kamerastativ eller [Självutlösare]. I vissa 
fall kan skakningar minskas genom att använda en högre 
inställning för [Känslighet].
Symbol för skakningsvarning
50
i
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard