Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
172
SQW0034
Stabilisator, zoom och blixt
Använda zoomen
Om du vill öka zoomnivån ytterligare kan följande zoom användas i kombination.
[i.Zoom]
Bildtagningsläge: 
Kamerans intelligenta upplösningsteknologi kan användas för att öka zoomnivån.
upp till 2x över den normala zoomnivån med endast liten försämring av bildkvaliteten.
 → 
 [Insp] → [i.Zoom] → [ON] / [OFF]
 →   [Film] → [i.Zoom] → [ON] / [OFF]
Ej tillgänglig i följande fall:
 •Om bildeffekten (filter) är inställd ([Imponerande konst], [Leksakseffekt], [Effektfull leksakseffekt])
 •Vid tagning av panoramabilder
 •När [Bildfrekvens] är inställd på [SH]
 •När [HDR] är inställt på [ON]
 •Om [Flerexponering] är inställd
 •När [iNattfotografering] är inställt på [ON]
 •När [iHDR] är inställt på [ON] 
 •Om inställningen för [Kvalitet] är [ 
 ], [ 
 ] eller [   ]