Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
175
SQW0034
Stabilisator, zoom och blixt
Använda zoomen
Ändra inställningarna för användning av zoomfunktionen
 →   [Anpassad] → [Zoomreglage]
 →   [Anpassad] → [Kontrollring]
 Zoom
Zoomen fungerar som vanligt.
 Zoomsteg
Varje gång du vrider på zoomen stannar den på den förinställda 
brännviddspositionen.
Bibehålla zoompositionen när kameran är avstängd
 →   [Anpassad] → [Zoomåterställning] → [ON] / [OFF]