Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
231
SQW0034
Wi-Fi
Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon
 •När du ansluter med SSID och ett lösenord
 Välj [Wi-Fi]* under [Inställningar]* på smarttelefonen
  Aktivera [Wi-Fi]* och välj det SSID som visas på den här enheten
  Ange det lösenord som visas på enheten (endast vid första anslutningstillfället)
 Gå tillbaka till startsidan och starta ”Image App” 
*
 Skärmbilden som visas kan variera beroende på systemets språkinställningar.
 
Med en Android-enhet
 •När du ansluter genom att läsa av en QR-kod
 Starta ”Image App” 
  Välj [QR code]
  Läs QR-koden som visas på enheten med ”Image App”
(När du trycker på [MENU/SET] på kameran, visas QR-koden i större format.)
 •När du ansluter med SSID och ett lösenord
 Starta ”Image App” 
  Välj [Wi-Fi]
  Välj det SSID som visas på enheten
 Ange lösenordet som visas på enheten (endast vid första anslutningstillfället)
 •Om du markerar alternativet att visa lösenordet kan du kontrollera lösenordet medan 
du skriver det.