Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
254
SQW0034
Wi-Fi
Använda webbtjänster
 
Snabbt skicka bilder på kameran till webbtjänster
När du väl har skickat en bild till en webbtjänst är det lika snabbt och enkelt som med 
en smarttelefon, allt som behövs är en anslutningsmiljö med en tillgänglig trådlös 
åtkomstpunkt.
  Visa bilden
  Använd     för att välja [Ja] när du har tryckt på 
(När en bildgrupp visas väljer du [Ladda upp (wi-fi)] → 
[Ja])
 •Kameran är ansluten till den tidigare använda trådlösa 
åtkomstpunkten och bilderna skickas till webbtjänsten.
*
1, 
*
2
Vill du ladda upp den här 
bilden med wi-fi?
Vill du ladda upp den här 
bilden med wi-fi?
Ja
Ja
Nej
Nej
*
1
  Om ingen anslutningshistorik finns tillgänglig för den trådlösa åtkomstpunkten fortsätter du 
till skärmbilden för val av anslutningsmetod. Välj anslutningsmetod och anslut kameran till en 
åtkomstpunkt. 
*
2
  Om du inte har ett inloggnings-ID för ”LUMIX CLUB” fortsätter du till registreringsskärmen för nytt 
ID. Skaffa ett inloggnings-ID och välj ett lösenord. 
Utföra åtgärden första gången
När du har valt [Ja] i steg   ovan, visas skärmbilden för val av webbtjänst.
 Använd         för att välja webbtjänster, och tryck sedan på [MENU/SET]
  Kontrollera inställningen på bekräftelseskärmen för överföringsinställningar, och 
tryck sedan på [MENU/SET]
 •Bilden skickas till webbtjänsten.
 •Tryck på [DISP.]-knappen för att ändra överföringsinställningarna för bilden. 
 •Efter andra gången skickas bilderna med användning av samma webbtjänst och samma 
bildöverföringsinställningar som tidigare.
 
Om bilderna visas som en grupp skickas alla bilder. Om en stillbild i en bildgrupp visas, skickas 
endast den aktuella bilden. 
 
Tryck på [Wi-Fi]-knappen för att ändra överföringsinställningar för en bild eller för att stänga den 
trådlösa anslutningen. Anslutningen kan också stängas genom att trycka på visningsknappen eller 
på [MENU/SET] och välja [Ja]. Vid byte till bildtagningsläge stängs den trådlösa anslutningen.