Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
260
SQW0034
Wi-Fi
Använda ”LUMIX CLUB”
Använda ett inloggnings-ID som tidigare skapats/bekräfta och ändra 
inloggnings-ID och lösenord ([Ställ in inloggnings-ID])
Förberedelser
Bekräfta ditt ID och lösenord om du vill använda ett inloggnings-ID som tidigare skapats.
Om du vill ändra lösenordet för ”LUMIX CLUB” på kameran går du till webbplatsen för ”LUMIX 
CLUB” på din smarttelefon eller dator och ändrar lösenordet för ”LUMIX CLUB” i förväg.
1
Ställ in menyn
 →   [Inst.] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-inst.] → [LUMIX CLUB]
2
Välj [Ställ in/lägg till konto]
3
Välj [Ställ in inloggnings-ID]
 •Inloggnings-ID och lösenord visas.
 •Lösenordet visas som ” ”.
 •Stäng menyn om du bara vill kontrollera ditt inloggnings-ID.
4
Välj det alternativ du vill ändra
5
Ange ditt inloggnings-ID eller lösenord
 •Se ”Ange text” 
 för mer information om hur du anger text.
 •Ange det nya lösenordet som du har skapat på din smarttelefon eller dator i kameran. Om 
lösenordet skiljer sig från det du har skapat på din smarttelefon eller dator kommer du inte att 
kunna överföra några bilder.
6
Välj [Exit]