Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
28
SQW0034
Förberedelser
Om kortet
Om [Inspelningsformat] är [MP4]
[Insp.kvalitet]
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
[4K/100M/25p]
9m00s
20m00s
42m00s
1h20m00s
[4K/100M/24p]
9m00s
20m00s
42m00s
1h20m00s
[FHD/28M/50p]
37m00s
1h15m00s
2h30m00s
5h00m00s
[FHD/20M/25p]
49m00s
1h40m00s
3h20m00s
6h40m00s
[HD/10M/25p]
1h30m00s
3h10m00s
6h25m00s
12h50m00s
[VGA/4M/25p]
3h25m00s
7h00m00s
14h10m00s
28h15m00s
 
Om den omgivande temperaturen är hög, eller om rörliga bilder spelas in kontinuerligt, visas [   ] 
och inspelningen kan avbrytas halvvägs för att skydda kameran.
 
Rörliga bilder i [AVCHD]-format:
Inspelningen stoppar efter 29 minuter och 59 sekunders kontinuerlig inspelning.
 
Rörliga bilder med filstorleken inställd på [FHD], [HD] eller [VGA] i [MP4]-format:
Inspelningen stoppar efter 29 minuter och 59 sekunders kontinuerlig inspelning, eller när 
filstorleken överstiger 4 GB.
 •Eftersom filstorleken blir större med [FHD] stoppar inspelningen innan 29 minuter och 
59 sekunder i det här läget.
 
Rörliga bilder med filstorleken inställd på [4K] i [MP4]-format:
Inspelningen stoppar efter 15 minuters kontinuerlig inspelning. (Du kan fortsätta spela in utan 
avbrott även om filstorleken överstiger 4 GB, men filen med de rörliga bilderna sparas och spelas 
upp som separata filer.)
 
Den maximala tillgängliga, kontinuerliga inspelningstiden visas på skärmen.
Växla mellan visning av bildkapaciteten och den tillgängliga 
inspelningstiden
 →   [Anpassad] → [Visa återstående]
 ] (Antal återstående bilder):
Visar bildkapaciteten.
 ] (Återstående tid):
Visar återstående inspelningstid.
Antal bilder 
som kan tas
Tillgänglig 
inspelningstid