Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
287
SQW0034
Ansluta till annan utrustning
Skriva ut
Du kan ansluta kameran direkt för utskrift med en PictBridge-kompatibel skrivare.
 •Vissa skrivare kan skriva ut direkt från kamerans minneskort.
Se instruktionsboken för skrivaren för mer information.
Förberedelser
 •Justera utskriftskvaliteten eller andra inställningar på din skrivare efter önskemål.
 •Starta kameran och skrivaren.
1
Anslut kameran till en skrivare
 •Kontrollera kontaktens riktning och för den rakt in. (Om kabeln sätts in i fel riktning kan kontakten 
deformeras och orsaka funktionsfel.) Sätt inte heller in den i fel uttag. Det kan orsaka skador på 
enheten.
 •Använd inte andra USB-anslutningskablar än den som medföljer enheten eller en original 
Panasonic USB-anslutningskabel (DMW-USBC1: tillval). Om du använder andra kablar än den 
ovannämnda kan det orsaka funktionsfel.
Rikta in markeringarna och 
sätt i kontakten.
[AV OUT/DIGITAL]-uttag 
 •Koppla inte från USB-anslutningskabeln (medföljer) 
när ikonen [   ] visas (visas eventuellt inte med vissa 
skrivare).
USB-anslutningskabel (medföljer)
2
Använd     för att välja [PictBridge(PTP)] och tryck på [MENU/SET]
3
Använd     för att välja en bild, och tryck på [MENU/SET]
4
Använd   för att välja [Starta utskrift], och tryck sedan på [MENU/SET]
(Utskriftsinställningar 
)
 
För att avbryta utskriften
Tryck på [MENU/SET].