Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
310
SQW0034
Övrigt
Frågor & svar  
Felsökning
 Prova med att kontrollera dessa punkter 
 först.
Om problemet kvarstår 
  Det kan gå att lösa problemet med [Nollställ] i [Inst.]-menyn 
. (Observera att 
alla inställningar med undantag av vissa alternativ, till exempel [Klockinst.], återställs 
till de värden som gällde vid inköpstillfället.)
  Se även Panasonic:s supportwebbplats för den senaste supportinformationen.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/  
(Den här webbplatsen finns endast tillgänglig på engelska.)
 
Batteri, ström
Kameran fungerar inte även när kameran är på.
 •Batteriet kanske inte har satts in på rätt sätt 
 eller måste laddas.
Kameran stängs av direkt efter att den startats.
 •Batteriet behöver laddas upp.
Kameran stängs av automatiskt.
 •[Viloläge] är aktiverat. 
 •Om du ansluter till en TV som är kompatibel med VIERA Link (HDMI) med en HDMI-microkabel 
och stänger av TV:n med fjärrkontrollen för TV:n, stängs även denna enhet av.
→  Om du inte använder VIERA Link (HDMI) ställer du in [VIERA link] på [OFF]. 
Batteriet tar slut snabbt.
 •Enheten har varit ansluten till ett trådlöst nätverk en längre tid.
→  Batteriet tar slut snabbare när enheten är ansluten till ett trådlöst nätverk. Stäng av kameran så 
ofta som möjligt genom att använda [Viloläge] 
 eller andra metoder.