Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
36
SQW0034
Förberedelser
Ta fram ofta använda menyer direkt  (snabbinställningsmenyn)
[Anpassad]-menyn
 •[Tyst läge] 
 •[Konturmark. (peaking)] 
 •[Histogram] 
 •[Riktlinjer] 
 •[Zebramönster] 
 •[Monokrom Live View] 
 •[Inspeln.omr.] 
 •[Zoomreglage] 
4
Tryck på [ 
 ]-knappen
 •Återgår till skärmbilden i steg 
1
 
. Tryck på [MENU/SET] för att växla till 
inspelningsskärmen.