Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
39
SQW0034
Förberedelser
Ändra inställningar med hjälp av kontrollringen
”Kontrollringen” är ett enkelt och bekvämt sätt att justera flera olika inställningar, 
beroende på vilket kameraläge som väljs. Du kan använda kontrollringen för att ändra 
inställningarna för enheten.
Alternativ som kan ställas in med kontrollringen varierar beroende på bildtagningsläge.
Följande inställningar är förvalda.
Bildtagningsläge
Inställning
[Intelligent auto]-läge
Zoomsteg 
[AE för program]-läge
Zoomsteg 
[Bländarprioritet]-läge
Zoomsteg 
[Slutarprioritet]-läge
Slutartidsjustering
*
[Manuell exponering]-läge
Slutartidsjustering
*
*
  Kontrollringen kan användas för att ändra följande inställningar, som inte kan ställas in med 
vridreglaget för slutartid.
 
– Kortare slutartider än 1/4000 sekund (elektronisk slutare 
(→140)
)
 
– Längre slutartider än 1 sekund (mekanisk slutare 
(→140)
)
 
– Inställning i 1/3 EV-steg
 
Kontrollringen tilldelas funktionen bildeffektsval (filter) vid tagning av panoramabilder. 
 
Om manuellt fokus ställs in tilldelas fokusjusteringen kontrollringen. 
 
Du kan använda kontrollringen för att ändra dina förvalda inställningar.