Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
55
SQW0034
Grunder
Ta bilder med användning av sökaren 
Ställa in ögonsensorns känslighet eller ställa in så att visningen 
växlar mellan sökaren och displayen
 →   [Anpassad] → [Ögonsensor]
[Känslighet]
Använd den här inställningen för att ange ögonsensorns känslighet.
[HIGH] / [LOW]
[LVF/Skärmvisn.]
Använd den här inställningen för att växla mellan sökarvisning och 
displayvisning.
[LVF/MON AUTO] (automatisk växling mellan sökaren och displayen) / 
[LVF] (sökarvisning) / [MON] (displayvisning)
 •När visningsläget ändras med användning av [LVF]-knappen, ändras 
även inställningen för [LVF/Skärmvisn.]. 
Om diopterjustering
Justera dioptern efter din syn, så att du ser sökaren tydligt.
Vrid på diopterjusteringsratten och justera tills de tecken som 
visas i sökaren syns klart och tydligt.
Diopterjusteringsratt
Om ögonsensor med autofokus
Om ögonsensorn aktiveras när [AF via ögonsensor] i [Anpassad]-menyn är inställd på 
[ON], ställer kameran in fokus automatiskt.
 •Funktionen ögonsensor med autofokus ställer endast in fokus en gång när du tittar in i 
sökaren. Funktionen justerar inte fokus kontinuerligt medan du tittar in i sökaren.
 
Även om [AF via ögonsensor] är inställt och kameran ställer in fokus automatiskt avges ingen 
pipsignal.
Ej tillgänglig i följande fall:
 
[AF via ögonsensor] fungerar eventuellt inte i låg belysning.