Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
56
SQW0034
Grunder
Ta bilder
 •Tryck på knappen [ 
 ] (   ) för att ställa in matningsläget på [   ] ([Enskild]).
1
Välj bildtagningsläge 
2
Justera fokus efter motivet
Tryck ner halvvägs (tryck lätt för att fokusera)
 •Bländarvärdet och slutartiden visas. (Om 
bländarvärdet och slutartiden visas i rött och blinkar 
är exponeringen felaktig, såvida du inte använder 
blixten.)
 •När du tar en bild på en mörk plats visas [   ] för 
fokusvisningen, och det kan ta längre tid än vanligt att 
ställa in fokus.
 •När [AFS/AFF/AFC] i [Insp]-menyn ställs in på [AFF] 
eller [AFC]
 
– När avtryckaren trycks ner halvvägs avges bara ett 
pip första gången kameran fokuserar.
 
– Om autofokusläget ställs in på Anpassad multi, 
som [   ] och [   ], visas AF-området under ett 
ögonblick första gången kameran fokuserar när 
avtryckaren trycks ned halvvägs.
Fokussymbol
( När fokus är justerat: lyser
När fokus inte är justerat: 
blinkar)
Bländarvärde
Slutartid
AF-område
( När fokus är justerat: grönt)
3
Ta en bild
Tryck in helt (tryck ner knappen hela vägen för att ta bilden)
 
Fokusvisningen blinkar och ett pipljud hörs om fokus inte kan uppnås.
Använd det fokusområde som visas i rött som referens.  
Även om fokusvisningen lyser kan kameran eventuellt inte fokusera på 
motivet om det befinner sig för långt bort.
 
Storleken på AF-området kan öka beroende på inspelningsförhållanden, 
till exempel på mörka platser eller beroende på zoomnivå.
 
Kvaliteten på bildvisningen kan bli något försämrad under autofokus.
Fokussymbol
Fokusområde