Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
65
SQW0034
Grunder
Ändra vilken information som visas på bildtagningsskärmen
Aktivera/avaktivera visning av riktlinjer
 →   [Anpassad] → [Riktlinjer] → [   ] / [   ] / [   ] / [OFF]
 •Riktlinjer visas inte när panoramabilder tas.
Om du väljer [   ] kan du använda         för att ställa in 
positionen.
Aktivera/avaktivera visning av inspelningsinformation på displayen
 →   [Anpassad] → [Skärm info disp.] → [ON] / [OFF]