Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
87
SQW0034
Bildtagningsläge
Ta bilder när bländarvärdet och slutartiden ställts in 
Manuell exponeringshjälp (uppskattning)
Visar bilder med normal ljusstyrka (lämplig exponering).
Visar ljusare bilder. För lämplig exponering använder du antingen en kortare slutartid 
eller ett högre bländarvärde.
Visar mörkare bilder. För lämplig exponering använder du antingen en längre slutartid 
eller ett lägre bländarvärde.
Om T (tid)
Om du ställer in slutartiden på T (tid) och trycker ner avtryckaren helt öppnas slutaren. 
(Upp till ca 120 sekunder)
När du trycker ner avtryckaren igen stängs slutaren. Använd den här funktionen för att 
hålla slutaren öppen en längre period, t.ex. för att ta bilder på fyrverkerier eller andra 
motiv i mörker.
 •Se till att batteriet är fulladdat innan du tar bilder med slutartiden inställd i läget T (tid) 
.
 •Den manuella exponeringshjälpen visas inte.
 •Om slutartiden ställs in på T (tid) när [Känslighet] är inställt på [AUTO], ändras 
[Känslighet] till [200].
 •Den här funktionen finns inte tillgänglig när den elektroniska slutaren används.
 •Den här funktionen kan endast användas i läget [Manuell exponering].
 
Vid bildtagning med slutartiden inställd på T (tid), rekommenderar vi 
fjärrbildtagning med användning av ett kamerastativ eller en smarttelefon som 
fjärrutlösare för slutaren 
 för att förhindra skakningar.
 
När stillbilder tas med slutartiden inställd på T (tid) kan bilderna innehålla mer 
brus. För att dämpa eventuellt brus i bilderna rekommenderar vi att [Long shtr nr] 
ställs in på [ON] i [Insp]-menyn. 
Aktivera/avaktivera förhandsvisning av effekterna av valt 
bländarvärde och slutartid på bildtagningsskärmen
 →   [Anpassad] → [Alltid förhandsvisn.] (M-läge) → [ON] / [OFF]
 
Den här funktionen är inaktiverad när blixten används.
 
Den här funktionen kan endast användas i läget [Manuell exponering].