Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
 
65
  
 
SQW0024 
Operaţii de bază 
 
Schimbarea informaţiilor afişate pe ecranul de înregistrare 
 
 
Activarea/dezactivarea afişării liniilor de ghidare 
 (Meniu) 
→ 
 
[Custom] (Personalizare) 
 Guide Line] (Linie de ghidare) 
→ 
 (Dezactivare) 
• 
Linia de ghidare nu este afişată în timpul înregistrării imaginilor panoramice. 
Când selectaţi 
, puteţi utiliza 
▲▼◄►
 pentru a seta poziţia. 
 
 
 
Activare/dezactivare ecran informaţii de înregistrare afişate pe monitor. 
 (Meniu) 
→ 
 
[Custom] (Personalizare) 
 [Monitor Info. Disp.] (Afişare informaţii pe ecran) 
[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)