Panasonic DMC-LX100 Guia De Utilização

Página de 332
 
87
  
 
SQW0024 
Mod de înregistrare 
 
Realizarea fotografiilor după setarea valorii de apertură şi a timpului de expunere 
 
 Asistenţa de expunere manuală (estimare) 
 
Afişează imaginile cu luminozitate standard (expunere corespunzătoare). 
 
Afişează imagini luminoase. Pentru expunerea corespunzătoare, fie utilizaţi un timp de 
expunere mai mic, fie creşteţi valoarea aperturii. 
 
Afişează imagini mai întunecate. Pentru expunerea corespunzătoare, fie utilizaţi un 
timp de expunere mai mare, fie scădeţi valoarea aperturii. 
 
 
Despre T (timp) 
Când setaţi timpul de expunere la T (timp) şi apăsaţi complet butonul declanşatorului, declanşatorul se 
deschide. (Aproximativ până la 120 secunde) 
Când apăsaţi butonul declanşator din nou, obturatorul se închide. Utilizaţi această funcţie atunci când 
doriţi să ţineţi declanşatorul deschis pentru o perioadă lungă de timp pentru a realiza fotografii cu artificii, 
o scenă nocturnă etc. 
• 
Atunci când realizaţi fotografii cu timpul de expunere setat la T (timp), utilizaţi o baterie încărcată 
suficient.
(→20)
• 
Asistarea la expunere manuală nu este afişată. 
• 
În cazul în care setaţi timpul de expunere la T (Timp) când [Sensitivity] (Sensibilitate) este setată la 
[AUTO], [Sensitivity] (Sensibilitate) va fi comutată la [200]. 
• 
Această funcţie nu se poate utiliza când obturatorul electronic este utilizat. 
• 
Această funcţie se poate utiliza numai cu modul [Manual Exposure] (Expunere manuală). 
 
 
● 
Când realizaţi imagini cu timpul de expunere setat la T (timp), vă recomandăm utilizarea 
înregistrării de la distanţă folosind un trepied sau smartphone pentru activarea de la distanţă 
a declanşatorului 
(→228, 234)
, pentru a preveni vibraţiile. 
● 
Atunci când realizaţi fotografii cu timpul de expunere setat la [T] (timp), zgomotul de imagine 
poate deveni vizibil. Pentru a suprima zgomotul de imagine, recomandăm setarea [Long Shtr 
NR] (Reducerea a zgomotului de imagine pentru timpul de expunere mare) din meniul [Rec] 
(Înregistrare) la [ON] (Activare) pentru a realiza fotografii. 
(→113)
 
 
Activarea/dezactivarea previzualizării efectelor aperturii şi a timpului de 
expunere pe ecranul de înregistrare. 
 (Meniu) 
→ 
 
[Custom] (Personalizare) 
 [Constant Preview] (Previzualizare constantă) 
(Mod M) → [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare) 
● 
Această funcţie este dezactivată în timpul utilizării bliţului. 
● 
Această funcţie se poate utiliza numai cu modul [Manual Exposure] (Expunere manuală).