Руководство По Работе для Panasonic DMC-LX100

Страница из 97
SQT0375
M0914KZ0
Osnovna navodila za uporabo
Digitalni fotoaparat
Model Št..
DMC-LX100
EB
Prosimo, da pred prvo uporabo aparata, pazljivo preberete priročnik 
za uporabo
Bolj podrobna navodila za uporabo tega fotoapara-
ta se nahjajajo v “Navodila za uporabo napred-nih 
funkcij” (PDF format)” na priloženem CD-ROM. 
Namestite jih na vaš PC in jih preberite
Internetna stran: http://www.panasonic-
europe.com

Содержание для руководство по работе Panasonic DMC-LX100

 • Страница 1 Osnovna navodila za uporabo Digitalni fotoaparat Model Št.. DMC-LX100 Prosimo, da pred prvo uporabo aparata, pazljivo preberete priročnik za...
 • Страница 2: ■ Informacije za vašo varnost.Spoštovani kupec, Zahvaljujemo se vam za nakup Panasonic Digitalnega fotoaparata. Pred uporabo preberite ta navodila in jih shranite za kasnejšo...
 • Страница 3■ O baterijah POZOR • Nevarnost eksplozije baterije, če so nepravilno nameščene. Baterije zamenjajte samo z tipi baterij, ki jih...
 • Страница 4Izjava o skladnosti (DoC) S tem, “Panasonic Corporation” izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahte-vami in drugimi...
 • Страница 5Previdnost pri napajalnem kablu Za vašo varnost, previdno preberite naslednje besedilo. Napravi je pri-ložen priključni kabel s tremi pini za...
 • Страница 6 Vsebina ■ Informacije za vašo varnost. ........2 Preverjanje efekta vrednosti zaslonke in hitrosti snemanja Priprava ([Preview] Mode) . .................................33...
 • Страница 7■ Nastavitev tipa prožilca. .............50 Ostalo ■ Izbira načina delovanja ..............51 Burst funkcija . ......................................52 ■ Predvajanje slik na TV...
 • Страница 8: ■ Pred uporabo.Priprava Pred uporabo ■ Držanje kamere ●Fotoaparat hranite stran od prekomernih vibracij, sile ali pritiska. ●Kamera ni odporna na pršenje...
 • Страница 9: ■ Standardna oprema . Priprava Standardna oprema Preverite ali je vsa standardna oprema priložena digitalnemu fotoaparatu Številke izdelkov so pravilne od Septembra 2014....
 • Страница 10: lov Priprava Imena in funkcije glavnih delov 1 2 3 4 5 6 1 Oznaka časovnega samosprožilca (→54) / AF pomožna...
 • Страница 11 Priprave (Spodaj) 18 Zvočnik Pazite da ne prekrijete zvočnika z 18 19 20 21 22 vašimi prsti. 19 Nastavek...
 • Страница 12 Priprava 27 31 32 33 34 35 27 Reža za pas (→13) 31 Wi-Fi® antena 32 Wi-Fi povezovalni indikator(→60) 38...
 • Страница 13: menskega pasu Priprave Priprave Pritrjevanje pokrovčka leče/ramenski pas Pokrijte leče s pokovčkom da jih zaščitite, ko ne fotografirate. Priporočamo, da pritdrdite...
 • Страница 14: Polnjenje baterij . Priprave Polnjenje baterij S to napravo lahko uporabljate baterije DMW-BLG10E. Ob nakupu baterija ni napolnjena. Napolnite baterijo pred uporabo. •...
 • Страница 15 Priprave ■ Priporočila za število posnetih slik in časa delovanja (Ko uporabljate zaslon) Število posnetih slik približno. 350 slik...
 • Страница 16: baterije . Priprave Vstavljanje in odstranjevanje kartice/ Baterije (opcijsko) • Vedno uporabite originalne Panasonic baterije. (DMW-BLG10E). • Če uporabljate druge baterije, ne...
 • Страница 17: čas snemanja). Priprave ■ O snemanju filmov in hitrostni razredi Glede na [Rec Format] (→38) in [Rec Quality] (→38) filmov, se...
 • Страница 18 Priprave ■ Snemalni čas na voljo (ko snemate filme) ([h], [m] in [s] označujejo “ure”, “minute” in “sekunde”.) • Snemalni...
 • Страница 19 Priprava Nastavitev ure Ob prvem zagonu naprave, ura ni nastavljena. 1 Vključite fotoaparat. 2 Pritisnite [MENU/SET] 3 Pritisnite za...
 • Страница 20: ■ Nastavitev menija Osnove Nastavitev menija Menu Primer: Za spremembo [Quality] nastavitev iz [ ] do [ ] v [Rec] meniju. 1 Pritisnite...
 • Страница 21: na tipke(Funkcijske tipke). Osnove ■ Spreminjanje tipa menija Primer: Spreminjanje od [Setup] menija do [Rec] menija 1 Pritisnite 2 Pritisnite za izbiro...
 • Страница 22: roabo nadzornega obročka Osnove Spreminjanje nastavitev z uporabo nadzornega obroča Uporabljate lahko nadzorni obroč za spreminjanje nastavitev naprave. Nastavitve, ki jih lahko nastavljate...
 • Страница 23: nadzornem obročku. Osnove Spreminjanje nastavitev določenih na nadzornem obroču Spreminjanje nastavitev določenih na nadzorni obroč 1 Nastavite meni → [Custom] →...
 • Страница 24: okularja. Osnove Držanje fotoaparata • Fotoaparat držite z obema rokama blizu vašega telesa AF Pomožna luč z nogami rahlo narazen, da...
 • Страница 25: ■ Fotografiranje. Osnove Fotografiranje • Pritisnite [ ] tipko ( ) za nastavitev načina na [ ] ([Single]). 1 Izberite način...
 • Страница 26: [Intelligent Auto] Mode Osnove Fotografiranje s samodejnimi nastavitvami [Intelligent Auto] Mode Snemalni načini: Ta način je priporočljiv za tiste, ki želijo fotoaparat usmeriti...
 • Страница 27 Osnove ■ Bliskavica Ko je stikalo za vklop/izklop bliskavice nastavljeno na (priložena/opcijska) [OFF], je bliskavica nastavljena na [ ]...
 • Страница 28: slonke in hitrostjo snemanja Osnove Fotografiranje z nastavitvami vrednosti zaslonke in hitrostjo zaslonke Snemalni načini: NAstavite lahko osvetlitev z uporabo obročka zaslonke in gumbom...
 • Страница 29: snemanja ([Program AE] Mode) Osnove Fotografiranje po avtomatičnih nastavitvah vrednosti zaslonke in hitrosti zaslonke ([Program AE] Mode) Fotoaparat samodejno nastavit hitrost snemanja in...
 • Страница 30: zaslonke ([Aperture-Priority] Mode) . Osnove Fotografiranje z nastavitvami vrednosti za- slonke ([Aperture-Priority] Mode) Ko je vrednost zaslonke povečana, se razpon globine izostritve razširi in...
 • Страница 31: snemanja([Shutter-Priority] Mode) Osnove Fotografiranje z nastavitvami hitrosti zaslonke ([Shutter-Priority] Mode) Ko povečate hitrost snemanja, lahko zmanjšatte tresenje. Ko zmanjšate hitrost snemanja,...
 • Страница 32 Osnove Fotografiranje z nastavitvami vrednosti zaslonke in hitrostjo zaslonke ([Manual Exposure] Mode) Določite osvetlitev z ročnimi nastavitvami vrednosti zaslonke in...
 • Страница 33: ([Preview] Mode) . Osnove O T (time) Ko nastavite hitrost snemanja na T (time) in pritisnete tipko za snemanje do konca, bo...
 • Страница 34: (Custom Set) . Osnove Shranjevanje kombinacije nastavitve za uporabo med snemanjem (Custom Set) Snemalni način: Shranite lahko do 3 različne načine, vaših nastavitev....
 • Страница 35: cij na snemalnem zaslonu Osnove Spreminjanje prikazanih informacij na snemalnem zaslonu 1 Pritisnite [DISP.] tipko za spremembo prikaza na zaslonu • Uporabite lahko...
 • Страница 36: ■ Brisanje slik Osnove Prikaz slik 1 Pritisnite tipko za predvajanje 2 Pritisnite ali obrnite nadzorni gumb za izbiro slike, ki jo želite...
 • Страница 37: ■ Snemanje fimov . Filmi Snemanje filmov Snemate lahko filme v visoki kvaliteti, ki ustrezajo AVCHD standardu, kot tudi filme posnete v MP4....
 • Страница 38: števila slik na sekundo. Filmi Nastavitev formata, velikosti slike in števila slik na sekundo Snemalni način: 1 Nastavite meni → [Motion Picture] → [Rec...
 • Страница 39: Pregledovanje fimov Filmi Pregled filmov Ta naprava je narejena za predvajanje filmov z uporabo AVCHD in MP4 formatov. 1 Izberite sliko...
 • Страница 40: [4K PHOTO] . Filmi Snemanje filmov v 4K Snemalni načini: Snemate lahko v visoki ločljivosti 4K filme z nastavitvijo [Rec Quality] na [4K]....
 • Страница 41 Filmi 4 Obrnite obroček za zaslonko in gumb hitrosti snemanja za nastavitev snemalnega načina • Priporočamo nastavitev [Shutter-Priority] načina...
 • Страница 42: (Filter) . Napredne funkcije snemanja Fotografiranje z uporabo efektov Snemalni načini: Izberete lahko vaše nastavitve iz različnih efektov in snemate slike med...
 • Страница 43: Nastavitev velikosti slike. Napredne funkcije snemanja Nastavitev kvalitete slike in velikosti Spreminjanje razmerja velikosti slik Snemalni načini: 1 Stikalo za spreminjanje razmerja...
 • Страница 44: pictures ([Quality]) . Napredne funkcije snemanja Nastavitev kompresijskega razmerja slike ([Quality]) Snemalni načini: Nastavitev kompresijskega razmerja, pri kateremu so shranjene slike. → [Rec]...
 • Страница 45: Auto Focus Napredne funkcije snemanja Fotografiranje z uporabo funkcije Auto Focus Snemalni načini: Način poravnave izostritve je lahko spremenjen v skladu...
 • Страница 46: vami. Napredne funkcije snemanja Slikanje od blizu (Macro snemanje) Snemalni načini: Ko želite povečati objekt, vam nastavitev na [ ] (AF...
 • Страница 47: in(ali osvetlitve[AF/AE Lock] Napredne funkcije snemanja ■ Prikaz MF pomočnika • Obrnite nadzorni obroč za prikaz MF pomočnika. • Prav tako lahko...
 • Страница 48: osvetlitve Napredne funkcije snemanja Fotografiranje z kompenzacijo osvetlitve Snemalni načini: Popravi osvetlitev, ko je ozadje osvetljeno ali ko je predmet preveč...
 • Страница 49: ■ Nastavljanje načina merjenja Napredne funkcije snemanja Izbira načina za merjenje Snemalni načini: → [Rec] → [Metering Mode] Položaj merjenja [Metering Mode] Pogoji...
 • Страница 50: ■ Nastavitev tipa prožilca. Napredne funkcije snemanja Nastavitev tipa sprožilca Snemalni načini: Mehanični sporžilec Elektrosnki sporžilec Začetek osvetlitve z eletronskim Začetek in konec os-...
 • Страница 51: ■ Izbira načina delovanja Napredne funkcije snemanja Izbira načina delovanja Spremenite lahko delovanje fotoaparata v primeru, ko pritisnete tipko za snemanje. 1 Pritisnite...
 • Страница 52: Burst funkcija . Napredne funkcije snemanja Burst funkcija Snemalni načini Slike so posnete neprekinjeno ko držite tipko za snemanje. • Slike posnete s...
 • Страница 53: [Aspect Bracket] . Napredne funkcije snemanja Fotografiranje z avtomatičnim spreminjanjem os- vetlitve [Auto Bracket] Snemalni načini: Vsakič ko pritisnete tipko za snemanje,...
 • Страница 54: Fotografiranje panoramskih slik NApredne funkcije snemanja Fotografiranje s funkcijo časovnega samosprožilca Snemalni načini: Priporočamo uporabo stojala. To se prav tako odraža pri preprečevanju...
 • Страница 55 Napredne funkcije snemanja Uporaba efekta slike (Filter) Pritisntie [FILTER] tipko za izbiro efekta slike (→42) Smer snemanja Efekt slike...
 • Страница 56: ■ Uporaba povečave. Napredne funkcije snemanja Uporaba povečave Snemalni načini: Prav tako lahko prilagodite področje zajema slike z uporabo povečave. ročica povečave Obroček...
 • Страница 57 Napredne funkcije snemanja Optična povečava Povečate lahko brez zmanjšanja kvalitete slike. Maksimalna povečava: 3.1x Dodatna optična povečava Ta funkcija...
 • Страница 58: Pritrjevanje bliskavice. Napredne funkcije snemanja Fotografiranje z uporabo bliskavice Snemalni načini: To poglavje opisuje kako je potrebno fotografirati z uporabo bliskavice (priloženo)....
 • Страница 59: Spreminjanje načina bliskavice Napredne funkcije snemanja O [Forced Flash Off] ([ ]) [ ] (Prisilni izklop bliskavice) se pojavi na snemalnem zaslonu...
 • Страница 60: NFC funkcija Wi-Fi Wi-Fi® Funkcija in NFC funkcija ■ O Wi-Fi povezovalnem indikatorju Wi-Fi indikator Sveti modro: Wi-Fi povezava je v je...
 • Страница 61: App” na pametni telefon/tablico Wi-Fi ● Ko naložite applikacijo ali pošiljate slike na mobilno omrežje, se lahko pojavijo na računi visoki stroški prenosa...
 • Страница 62: Povezovanje na na pametni telefon Wi-Fi Povezovanje s pametnim telefonom Če uporabljate iOS Če uporabljate Android napravo napravo (iPhone, iPod touch, iPad) Ali je vaša...
 • Страница 63 Wi-Fi ■ Ko se povezujete z SSID in geslom (Na fotoaparatu ) Pritisnite in držite [Wi-Fi] tipko (Na pametnem...
 • Страница 64: (oddaljeno snemanje) . Wi-Fi ■ Ko se povezujete z SSID in geslom (Na fotoaparatu ) Pritisnite in držite [Wi-Fi] tipko (Na pametnem telefonu)...
 • Страница 65: pametni telefon Wi-Fi Predvajanje slik na fotoaparatu. 1 Povežite se na pametni telefon.(→62) 2 Izberite [ ] v “Image App” Spremenite...
 • Страница 66: omrežja. Wi-Fi ■ Enostaven prenos slik iz fotoaparata z uporabo NFC funkcije To funkcijo lakho urpoabljate z NFC združljivimi napravami z...
 • Страница 67: WEB storitve Wi-Fi Ko pošiljate slike na WEB storitve Dotaknite se “LUMIX CLUB”,slike in filme lahko pošiljate na socialna omrežja,... LUMIX...
 • Страница 68: funkcije. Wi-Fi Prvo izvajanje funkcije. Ko ste izbrali [Yes] v koraku 2 (→67), se prikaže zaslon za izbiro WEB storitev. 1...
 • Страница 69 Wi-Fi ■ Ko uporabljate “PHOTOfunSTUDIO” Namestite “PHOTOfunSTUDIO” na PC (→73) • “PHOTOfunSTUDIO” ni združljiv z Mac. Ustvarite mape, kjer...
 • Страница 70 Wi-Fi 3 Izberite PC na katerega se želite povezati • Če PC na katerega se želite povezati ni prikazan, izberite...
 • Страница 71 Ostalo Predvajanje slik na TV zaslonu Slike lahko pregledujete na TV-ju s povezavo vašega fotoaparata na TV s pomočjo...
 • Страница 72: O priloženi programski opremi . Ostalo Shranjevanje posnetih slik in filmov na vaš PC O priloženi programski opremi Priložen DVD vključuje naslednjo programsko opremo. Pred...
 • Страница 73: opreme Ostalo Namestitev priložene programske opreme Nameščena bo programska oprema združljiva z vašim PC-jem. Priprave • Preverite tehnične lastnosti vašega...
 • Страница 74: Kopiranje slik in filmov Ostalo Kopiranje slik in filmov Priprava • Namestite “PHOTOfunSTUDIO” na vaš PC preden začnete s postopkom kopiranja (→73) • Vključite...
 • Страница 75: poleda Ostalo Prikaz zaslona/okularja • Naslednje sporočilo je primer ko je zaslon nastavljen na [ ] na zaslonu In recording...
 • Страница 76 Ostalo Izostritev (pod ma- jhno osvetlitvijo) Status Wi-Fi povezave [4K PHOTO] oznaka (→41) [Time Lapse Shot] [Stop Motion Animation] [Quality]...
 • Страница 77 Ostalo ■ Informacije prikazane na zaslonu med snemanjem Eeojno (→51) Zaporedno (→52) [Auto Bracket] (→53) [Aspect Bracket] (→53) Samosprožilec...
 • Страница 78: ■ Sporočila na zaslonu Ostalo Prikazana sporočila V nekaterih primerih bodo, sporočila o napakah in potrditvena sporočila prikazana na zaslonu. Glavna sporočila so opisana...
 • Страница 79 Ostalo [Failed to connect wireless access point] / [Connection failed] / [No destination found] • Preverite naslednje glede na...
 • Страница 80: ■ Seznam menijev . Ostalo Seznam menijev • [Photo Style], [AFS/AFF/AFC], [Metering Mode], [Highlight Shadow], [i.Dynamic], [i.Resolution], [i.Zoom], in [Digital Zoom] so skupne nastavitve...
 • Страница 81 Ostalo Združite lahko 3 slike z različnimi nivoji osvetlitve v [HDR] eno sliko z bogatimi detalji. Ustvari efekt kot...
 • Страница 82 Ostalo Če nastavite ime in rojstni dan vašega otroka ali [Profile Setup] domače živali, lahko posnamete ime in starost v...
 • Страница 83 Ostalo Pohitritev izostrevanja, ki traja nekaj časa, ko pri- [Quick AF] tisnete tipko za snemanje Fotoaparat avtomatično izostri ko...
 • Страница 84 Ostalo Preverite lahko efekte, za izbrano vrednost zaslonke [Constant Preview] na snemalnem zaslonu v ročnem načinu osvetlitve (M Mode) [Expo.Meter]...
 • Страница 85 Ostalo [Setup] [Clock Set] Nastavitev dauma in ure (→19) [World Time] Nastavitev lokalnega časa destinacije. Nastavite lahko datum odhoda...
 • Страница 86 Ostalo [Playback] [Slide Show] Avtomatično predvajanje slik v vrstnem redu. Izberite tip,... slik in predvajanje samo določene slik. [Playback Mode]...
 • Страница 87: ■ Odprava težav. Ostalo Vprašanja in odgovori Odprava težav • Izvajanje [Reset] v [Setup] meniju lahko reši težavo. • Več informacij se...
 • Страница 88 Ostalo Slike niso predvajane. Ni posnetih slik. • Kartica ni vstavljena v fotoaparat. • Ni slik za predvajanje na kartici....
 • Страница 89 Ostalo Wi-Fi povezave moj PC ne prepozna • Wi-Fi povezava uporablja privzeto ime skupine “WORKGROUP”. Če ste spremenili ime...
 • Страница 90: ■ Tehnične lastnosti. Ostalo Tehnične lastnosti Digitalni fotoaparat: Informacije za vašo varnost El. Napajanje DC 8.4 V 2.1 W (Snemanje z zaslonom) Poraba...
 • Страница 91 Ostalo Zaslon 3.0″ TFT LCD (3:2) (Maksimalno. 921,600 pik) Okular 0.38″ barvni LCD (16:9) (Približno. 2,760,000 pik) (z prilagoditvijo...
 • Страница 92 Ostalo Delovna 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F) temperatura Delovna 10%RH do 80%RH Vlažnost ■ Wi-Fi...
 • Страница 93 Ostalo Opcijska oprema digitalnega fotoaparata Opis Oprema# Baterija DMW-BLG10 AC pretvornik∗1 DMW-AC10 DC pretvornik∗1 DMW-DCC11 bliskavica∗2 DMW-FL220 / DMW-FL360L...
 • Страница 94: (PDF format) . Ostalo Branje navodil za uporabo (PDF format) Podrobnejša navodila za uporabo te naprave se nahajajo v “Priročnik za uporabo naprednih...
 • Страница 95 Ostalo ● SDXC Logo je blagovna znamka SD-3C, LLC. ● HDMI,HDMI Logo, inHigh-Definition Multimedia Interface je blagovna znamka HDMI...
 • Страница 96 EU Proizvajalec: Panasonic Corporation Kadoma, Osaka, Japan Uvoznik za Evropo: Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic Testing Centre Winsbergring 15,...
 • Страница 97Mreža pooblaščenih servisov za avdio-video izdelke, gospodinjske aparate, aparate za osebno nego in projektorje Centralni servis: Centralni servis: RAM2 d.o.o....
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard