Руководство По Работе для Panasonic DMC-LX100

Скачать
Страница из 97
74
SQT0375 (ENG)
Ostalo
Kopiranje slik in filmov
Priprava
• Namestite “PHOTOfunSTUDIO” na vaš PC preden začnete s postopkom 
kopiranja (→73)
• Vključite fotoaparat in PC
1
Povežite računalnik in fotoaparat
• Preverite usmerjenost priključkov in jih vstavite naravnost ali izključite. 
(Drugače se lahko priključki zvijejo ali povzročijo težave.) Ne povezujte 
naprav na nepravilne priključke. Če to naredite, lahko poškodujete
napravo.
• Ne uporabljajte USB kablov, ki niso priloženi v oritinalni embalaži. Uporabl-
jajte  samo  priložene  originalne  kable  (anasonic  USB  povezovalni  kabel 
DMW-USBC1: opcijsko).
Poravnajte oz-
nake in vstavite
[AV OUT/DIGITAL] priključek 
[Access] (pošiljanje podatkov)
• Dokler je prikazan napis [Access] 
   ne prekinjajte USB povezave.
USB povezovalni kabel (priložen)
2
Uporabite   
 za izbiro [PC] in pritisnite [MENU/SET]
• Nastavitev [USB Mode] na [PC] odstrani potrebo po izvedbi nas-
tavitev ob vsaki povezavi na PC.
3
Uporabite “PHOTOfunSTUDIO” za kopiranje slik na vaš PC
Ne brišite ali premikajte kopiranih datotek in map, ki uporabljajo Windows
Explorer ali druge brskalnike. Drugače ne boste mogli predvajati ali urejati 
datotek z uporabo “PHOTOfunSTUDIO”.
Kopiranje na vaš PC brez uproabe “PHOTOfunSTUDIO”
Shranite lahko slike za uporabo na vašem PC-ju z načinom povleči/spusti v 
mape na vašem PC-ju.