Руководство По Работе для Panasonic DMC-LX100

Страница из 332
100
SQW0034
Inställningar för bildkvalitet och färgsättning
Justera bildkvaliteten med effekter  
[Fotostil]
Bildtagningsläge: 
Färgerna och bildkvaliteten kan justeras efter den typ av bild du vill skapa.
 → 
 [Insp] → [Fotostil]
[Standard]
Standardinställning.
[Intensiv]
En inställning med något högre kontrast och mättnad.
[Naturlig]
En inställning med något lägre kontrast.
[Monokrom]
En inställning som skapar en bild bestående av endast monokrom 
gråskala, till exempel en svartvit bild.
[Landskap]
En inställning som skapar en bild med livfulla färger med blå himmel 
och grönska.
[Porträtt]
En inställning som ger ett hälsosamt utseende.
[Anpassad]
Inställningar för färger och bildkvalitet som redan ställts in. 
 
[Fotostil] fixeras på [Standard] när filtret (bildeffekten) ställs in.
 
Menyalternativet är gemensamt för både menyn [Insp] och [Film]. Om en inställning i en meny 
ändras kommer också inställningen med samma namn i den andra menyn att ändras automatiskt.