Руководство По Работе для Panasonic DMC-LX100

Страница из 332
15
SQW0034
Före användning
Kamerans olika delar och funktioner
10
Stereomikrofon 
Se till att inte täcka över 
mikrofonen med fingret. Det kan 
göra det svårt att spela in ljud.
11
Vridreglage för slutartid 
12
Avtryckare
13
Zoomreglage 
14
[FILTER]-knapp 
15
Vridreglage för 
exponeringskompensation 
16
[iA]-knapp 
17
Kamerans [ON/OFF]-strömbrytare
18
Högtalare
Var noga med att inte täcka över 
högtalaren med fingrarna. Det kan 
göra det svårt att höra ljudet.
19
Stativfäste 
Fäst inte på ett stativ med en skruv 
som är 5,5 mm eller längre. Det 
kan skada enheten.
Det kanske inte är möjligt att fästa 
vissa typer av stativ ordentligt.
20
DC-kopplingslucka
Öppna den här luckan för att 
använda en nätadapter (tillval) och 
DC-koppling (tillval) i stället för 
batteriet.
Vid användning av nätadapter 
(tillval) ska alltid nätadaptern 
och DC-kopplingen (tillval) från 
Panasonic användas. 
21
Öppningsknapp
22
Kort-/batterilucka
(Ovansida)
(Undersida)
10 11 12
14
18
20 21
13
16
17
15
19
22