Руководство По Работе для Panasonic DMC-LX100

Страница из 332
152
SQW0034
Slutarinställningar och avtryckarlägen
Ta panoramabilder
 
Visning av panoramabilder
Du kan förstora panoramabilder med zoomreglaget på samma sätt som med andra 
stillbilder. Om du visar panoramabilder som rörliga bilder bläddras panoramabilderna 
automatiskt på skärmen. 
 •Till skillnad från visning av rörliga bilder kan du inte utföra snabbsökning framåt eller 
bakåt medan panoramabilderna bläddras automatiskt. (Du kan gå framåt eller bakåt 
en bildruta i taget när den automatiska bläddringen är pausad.)
 
Avbryta
I steg 
2
, väljer du [   ] ([Enskild]) eller [ 
 ].
 
Zoomen är låst vid W-positionen.
 
[Stabilisator] fungerar inte när den är inställd på [ 
 ] (Normal).
 
Eftersom bländarvärdet och slutartiden styrs automatiskt vid tagning av panoramabilder, 
avaktiveras de inställningar som gjorts med bländarringen eller vridreglaget för slutartid.
 
Fokus, exponering och vitbalans är fast inställda på optimala värden för den första bilden.
Om fokus eller ljusstyrkan i en bild som tas som en del av en panoramabild efter den första bilden 
skiljer sig betydligt från värdena i den första bilden, kanske panoramabilden som helhet (när alla 
bilder satts samman) inte har konsekvent fokus och ljusstyrka.
 
Om bildeffekten (filter) är inställd, fixeras [Vitbalans] på [AWB].
 
Eftersom flera bilder är sammanfogade för att skapa panoramabilden kan vissa motiv se konstiga 
ut eller fogar mellan olika bilder i panoramabilden synas.
 
Antalet bildpunkter per horisontell och vertikal linje i en panoramabild varierar beroende på 
bildtagningsriktningen och antalet sammanfogade bilder. 
Maximalt antal bildpunkter är följande:
 •Bilder som tas med liggande orientering: Ca 8176×1920
 •Bilder som tas med stående orientering: Ca 2560×7680
 
[Slutartyp] är fast inställt på [AUTO].
Ej tillgängligt i följande fall:
 
I följande fall kan panoramabilder inte tas:
 •När Vitbalansgaffling är inställt
 •När [Kvalitet] är inställt på [ 
 ], [ 
 ] eller [   ]
 •När [HDR] är inställt på [ON]
 •Om [Flerexponering] är inställt
 •Under inspelning med T (tid)
 •Vid användning av [Time lapse foto]
 •Vid användning av [Stop Motion Animering]
 •Om [Tyst läge] är inställt
 •Om [Sam. insp. m/u filter] är inställt på [ON]
 •När [4K-FOTO] är inställt på [ON]
 
Det går kanske inte att skapa panoramabilder eller ta bilder korrekt vid följande motiv eller 
inspelningsförhållanden:
 •Motivet består av monotona färger eller mönster (himmel, strand m.m.)
 •Rörliga motiv (personer, husdjur, fordon, vågor eller blommor som svajar i vinden m.m.)
 •Motiv vars färger eller mönster ändras snabbt (till exempel en bild som visas på en skärm)
 •Mörka platser
 •Platser med en flimrande ljuskälla (lysrörslampa, stearinljus m.m.)