Руководство По Работе для Panasonic DMC-LX100

Страница из 332
19
SQW0034
Förberedelser
Sätta fast linslocket och axelremmen
Täck objektivet med linslocket för att skydda det när du inte tar bilder. Vi rekommenderar 
att du fäster linslocket till kameran med linslockssnöret för att förhindra att du tappar bort 
linslocket. Vi rekommenderar även att du fäster axelremmen för att förhindra att du tappar 
kameran. 
1
Använd linslockssnöret (medföljer) för att sätta fast linslocket 
på kameran
Se till att den tjockare delen av snöret inte hänger över linslocket eller axelremmens ögla.
2
Fäst linslocket
Tryck på linslockets sidor som 
pilarna på bilden visar när du 
fäster och tar bort linslocket.
3
Sätt fast axelremmen
Ögla för axelrem
 •Sätt fast den andra änden av axelremmen.
 •Se till att axelremmen inte lossnar.
 •Sätt fast axelremmen med LUMIX-loggan vänd utåt.
 •Bär axelremmen på axeln.
 
– Bär inte axelremmen runt halsen. Det kan leda till skador eller olyckor.
 •Förvara axelremmen utom räckhåll för barn.
 
– Olyckor kan inträffa om axelremmen fastnar runt halsen av misstag.