Руководство По Работе для Panasonic DMC-LX100

Страница из 332
197
SQW0034
Spela in rörliga bilder
Spela in rörliga bilder
Skapa stillbilder från rörliga bilder
1
Visa bilden du vill ta som en stillbild genom att trycka 
på   för att pausa de rörliga bilderna som spelas upp 
på kameran
 •Du kan trycka på     för att gå framåt/bakåt en bildruta i taget.
 •Om du trycker på [Fn2]-knappen och sedan på     kan du 
snabbt flytta till den markerade positionen som du ställde in när 
du spelade in de rörliga bilderna. (Du kan göra samma sak även 
under uppspelning av rörliga bilder.) 
Om du trycker på [Fn2]-knappen igen kan du gå framåt eller 
bakåt en bildruta i taget genom att trycka på    .
Fn2
2
Tryck på [MENU/SET]
 •En bekräftelseskärm visas. Välj [Ja] och tryck på [MENU/SET].
 •[   ] visas för en inhämtad stillbild.
 
För att hämta en stillbild från rörliga bilder medan kameran är ansluten till en TV med HDMI-
microkabeln, ställer du in alternativet [VIERA link] för [TV-anslutning] i menyn [Inst.] på [OFF].
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard