Руководство По Работе для Panasonic DMC-LX100

Страница из 332
211
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Använda [Spela]-menyn
[Titelred.]
Du kan skriva tecken (kommentarer) på tagna bilder.
1
Ställ in menyn
 →   [Spela] → [Titelred.] → [Enskild] eller [Flera]
2
Välj en stillbild
[Enskild]
  Använd     för att välja en stillbild, och tryck på [MENU/SET]
Titel 
Titel 
red.
red.
[Flera] (upp till 100 bilder)
  Använd         för att välja en stillbild, och tryck på 
[MENU/SET]
 •För att avbryta →  Tryck på [MENU/SET] igen.
 •För att utföra ändringen → Använd   för att välja [Utför], och 
tryck på [MENU/SET].
 Inställning för [Titelred.]
Utför
 [Titelred.] redan inställd
3
Skriv in tecken (Ange text 
)
 •Om du vill ta bort en rubrik tar du bort alla tecken på inmatningsskärmen.
 
Använd [Texttryck] för att skriva ut text, eller ”PHOTOfunSTUDIO”, som finns på den medföljande 
DVD:n.
Ej tillgängligt i följande fall:
 •Rörliga bilder
 •Stillbilder tagna med inställningen [Kvalitet] [ 
 ], [ 
 ] eller [   ]