Руководство По Работе для Panasonic DMC-LX100

Скачать
Страница из 332
216
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Använda [Spela]-menyn
[Ändr. strl.]
Bildstorlek kan minskas för att passa som e-postbilagor och på webbsidor o.dyl.
1
Ställ in menyn
 →   [Spela] → [Ändr. strl.] → [Enskild] eller [Flera]
2
Välj en stillbild och storlek
[Enskild]
  Använd     för att välja en stillbild, och tryck på [MENU/SET]
  Använd     för att välja storlek, och tryck på [MENU/SET]
 •En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs åtgärden.
[Flera] (upp till 100 bilder)
 Använd     för att välja storlek, och tryck på [MENU/SET]
  Använd         för att välja en stillbild, och tryck på 
[MENU/SET]
 •En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs åtgärden.
 •För att avbryta →  Tryck på [MENU/SET] igen.
 •För att utföra ändringen → Använd   för att välja [Utför], och 
tryck på [MENU/SET].
Utför
Inställning för storleksändring
 
Bildkvaliteten minskar efter storleksändring.
Ej tillgängligt i följande fall:
 
Stillbilder som tas med minsta möjliga antal bildpunkter kan inte förminskas ytterligare.
 
Det går inte att ändra storleken på följande bilder:
 •Rörliga bilder
 •Stillbilder tagna med inställningen [Kvalitet] [   ]
 •Panoramabilder
 •Bilder i bildgrupper
 •Stillbilder som redan har stämplats med annan text