Руководство По Работе для Panasonic DMC-LX100

Скачать
Страница из 332
292
SQW0034
Övrigt
Extra tillbehör
Vid användning av andra tillgängliga externa blixtar på marknaden som 
inte har direktkommunikation med kameran (DMC-LX100)
 •Exponeringen måste ställas in på den externa blixten när den ska användas. När du 
använder en extern blixt i autoläge ska du använda en extern blixt där du kan ställa in 
bländarvärdet och ISO-känsligheten för att matcha inställningarna på kameran.
 •Ställ in kameran i läget [Bländarprioritet] eller [Manuell exponering], och ställ sedan 
in samma bländarvärde och ISO-känslighet på den externa blixten. (Rätt exponering 
kan inte uppnås eftersom bländarvärdet ändras i läget [Slutarprioritet]. Ljuset från den 
externa blixten kan inte justeras korrekt eftersom bländarvärdet inte kan låsas i läget 
[AE för program].)
 
Du kan ställa in bländarvärde, slutartid och ISO-känslighet på kameran även när den externa 
blixten används.
 
Vissa externa blixtar från andra tillverkare har synkroniseringskontakter med 
högspänningsladdning eller omvänd polaritet. Om sådana blixtar används kan de orsaka 
funktionsfel eller hindra en normal användning av kameran. 
 
Om du använder andra externa blixtar (med kommunikationsfunktioner) som inte är kompatibla 
med den här enheten kanske de inte fungerar normalt eller så kan de skadas. Använd inte dessa 
typer av blixtar.
 
Även om den externa blixten stängs av kan kameran gå in i externt blixtläge när den externa 
blixten ansluts till kameran. Ta bort den externa blixten från kameran om du inte använder den.
 
När den externa blixten är fäst på kameran blir kameran instabil och vi rekommenderar därför att 
du använder ett stativ när du tar bilder. 
 
Koppla bort den externa blixten när du bär kameran med dig.
 
Se till att hålla både i kameran och i den externa blixten när den är fäst på kameran. Om du 
endast håller i den externa blixten kan den lossna från kameran.
 
Om vitbalans är inställt på [   ] när den externa blixten används utför du finjustering av vitbalans 
om du inte är nöjd med resultaten av inspelningen. 
 
Om du tar bilder nära motivet samtidigt som du tar vidvinkelbilder hindras ljuset från blixten av 
objektivet och den nedre delen av skärmen kan bli mörk.
 
Se 
 angående inställningarna för den trådlösa blixten.
 
Se bruksanvisningen till den externa blixten för mer information. 
Använda nätadapter (tillval) och DC-koppling (tillval) i stället 
för batteri
Genom att använda en nätadapter (tillval) och en DC-koppling (tillval) kan du spela in och 
visa utan att behöva oroa dig för återstående batteriladdning.
DC-kopplingen (tillval) kan endast användas med den för detta avsedda nätadaptern från 
Panasonic.
 
Använd alltid en original Panasonic nätadapter (tillval).
 
Läs dessutom bruksanvisningarna till nätadaptern och DC-kopplingen.