Руководство По Работе для Panasonic DMC-LX100

Страница из 332
86
SQW0034
Bildtagningsläge
Ta bilder när bländarvärdet och slutartiden ställts in 
Ta bilder med manuell inställning av bländarvärde och slutartid 
(läget [Manuell exponering])
Avgör exponeringen genom att ställa in bländarvärdet och slutartiden manuellt.
Den manuella exponeringshjälpen visas i den nedre delen av skärmen för att indikera 
exponeringen.
1
Vrid bländarringen till önskat bländarvärde
2
Ställ in önskad slutartid genom att vrida på 
vridreglaget för slutartid
[Manuell exponering]-läget ställs in och bildtagningsikonen växlar 
till [M].
Bländarvärden som 
kan ställas in
*
1
Slutartider som kan ställas in
*
2
 
(sekunder)
F1.7 - F16
T (tid), 
60 - 1/4000  
(vid användning av den mekaniska slutaren)
1 - 1/16000 
(vid användning av den elektroniska slutaren)
*
1
  Vissa värden kan eventuellt inte väljas beroende på 
zoompositionen.
*
2
  Du kanske inte kan välja vissa slutartider, beroende på 
bländarvärdet.
60
125 250 500 1
000
5.6
4.0
2.0
2.8
Slutartid
Manuell 
exponeringshjälp
Bländarvärde
Exponeringsmätare
 
Ställa in slutartiden till värden som inte finns på vridreglaget för slutartid
Ställ in kontrollringen eller vridreglaget på följande slutartider. Information om inställningen finns i 
.
 •Högre hastigheter än 1/4000 sekund eller långsammare än 1 sekund
 •Inställning av slutartid i 1/3 EV-steg
 
Om rätt exponering inte uppnås när avtryckaren trycks ner halvvägs blinkar det numeriska 
bländarvärdet och slutartiden rött.
 
Om du växlar bildtagningsläge till läget [Manuell exponering] när [Känslighet] är inställt på [ 
 ], 
ändras [Känslighet] till [AUTO].
 
Vi rekommenderar att ett kamerastativ eller en självutlösare används vid långsamma slutartider.