Руководство По Работе для Panasonic DMC-LX100

Скачать
Страница из 332
 
67
  
 
SQW0024 
Operaţii de bază 
 
Vizualizarea imaginilor 
1
 
Apăsaţi butonul de redare 
 
 
2
 
Apăsaţi ◄► sau rotiţi selectorul de control 
pentru a selecta imaginea care trebuie afişată 
• 
Când ţineţi apăsat 
◄►
, imaginile sunt afişate una după alta. 
• 
Viteza de redare a imaginilor variază în funcţie de condiţiile 
de redare. 
 
 
„
 
Finalizarea redării 
Apăsaţi butonul de redare din nou sau apăsaţi butonul de imagine video. 
Redarea poate fi, de asemenea, finalizată, apăsând butonul declanşator la jumătate. 
 
 
● 
Când camera este comutată la modul de redare, butucul obiectivului se va retrage după aproximativ 
15 secunde. 
 Indisponibil în următoarele cazuri. 
● 
Această cameră este compatibilă cu standardul DCF (Design Rule for Camera File System) 
formulat de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) şi 
poate reda imagini Exif (Exchangeable Image File Format). Fişierele care nu corespund 
standardului DCF nu pot fi redate. 
● 
Este posibil să nu puteţi reda corect imaginile realizate utilizând alte camere pe acest aparat sau 
să nu puteţi utiliza funcţiile acestui aparat pentru imaginile respective. 
 
 
 
Trimiterea imaginilor la serviciile Web
 
Dacă apăsaţi 
 în timp ce este afişată o singură imagine, puteţi trimite rapid imaginea la serviciul 
WEB. 
(→254)